Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Alopurinol Sandoz 300 mg; tbl 100x300 mg (blis.PVC/Al); ; ATC=M04AA01=Allopurinol (GP ANO) 75,00   náhrada  7,89  0,00 
  Alopurinol Sandoz 300 mg; tbl 30x300 mg (blis.PVC/Al); ; ATC=M04AA01=Allopurinol (GP ANO) 22,50   náhrada  2,86  0,47 
  Milurit 300 mg; tbl 100x300 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=M04AA01=Allopurinol (GP ANO) 75,00   náhrada  10,15  2,20 
  Milurit 300 mg; tbl 30x300 mg (liek.skl.hnedá); na recept; ATC=M04AA01=Allopurinol (GP ANO) 22,50   náhrada  3,30  0,91