Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Prolia 60 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 1x1 ml/60 mg (striek.inj.napl.skl.+chránič; na recept; END, INT, KLF, ORT, REU, URK; ind.obm. ATC=M05BX04=Denosumab (GP NIE) 181,82   náhrada  150,12  2,85 
  XGEVA 120 mg injekčný roztok; sol inj 1x1,7 ml/120 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK, PLM, URK; ind.obm. ATC=M05BX04=Denosumab (GP NIE) 28,00   náhrada  272,21  35,40