Počet liekov je 6 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zonegran 100 mg tvrdé kapsuly; cps dur 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 32,67   náhrada  64,52  31,62 
  Zonegran 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 28x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 2,33   náhrada  9,75  4,78 
  Zonegran 50 mg tvrdé kapsuly; cps dur 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 9,33   náhrada  24,85  12,18 
  Zonisamide Neuraxpharm 100 mg tablety; tbl 98x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 32,67   náhrada  32,90  0,00 
  Zonisamide Neuraxpharm 25 mg tablety; tbl 28x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 2,33   náhrada  4,97  0,00 
  Zonisamide Neuraxpharm 50 mg tablety; tbl 56x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX15=zonisamid (GP NIE) 9,33   náhrada  12,67  0,00