Počet liekov je 18 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Arkvimma 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  27,46  0,00 
  Arkvimma 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  40,67  0,00 
  Arkvimma 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  50,84  0,00 
  Arkvimma 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  15,42  1,69 
  Lacosamide Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  27,46  0,00 
  Lacosamide Accord 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  40,67  0,00 
  Lacosamide Accord 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  50,82  0,00 
  MIDZA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVD/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  27,46  0,00 
  MIDZA 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (bls.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  40,67  0,00 
  MIDZA 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  50,84  0,00 
  MIDZA 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 9,33   náhrada  17,19  3,46 
  Seizpat 100 mg; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  27,46  0,00 
  Seizpat 150 mg; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  48,56  7,88 
  Seizpat 200 mg; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  51,86  1,01 
  Trelema 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 20,00   náhrada  29,42  0,00 
  Trelema 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x150 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 30,00   náhrada  43,58  0,00 
  Trelema 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 40,00   náhrada  54,47  0,00 
  Trelema 50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x50 mg (blis.PVC/Al); ; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 10,00   náhrada  18,42  3,71