Počet liekov je 5 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  CARLEVO 25 mg/100 mg; tbl 100x25 mg/100 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 16,67   náhrada  17,19  4,21 
  Duodopa intestinálny gél; gel ist 7x100 ml (vak PVC); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 7,00   náhrada  620,33  0,00 
  isicom 100 mg; tbl 100x100 mg/25 mg (blis.PP/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 16,67   náhrada  14,56  1,58 
  isicom 250 mg; tbl 100x250 mg/25 mg (blis.PP/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 41,67   náhrada  17,65  1,73 
  Nakom mite 100 mg/25 mg; tbl 100x100 mg/25 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N04BA02=Levodopa a inhibitory dekarboxylazy (GP NIE) 16,00   náhrada  12,46  0,00