Počet liekov je 18 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Corbilta 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,33  0,00 
  Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  Corbilta 200 mg/50 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x200 mg/50 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  27,02  2,92 
  Corbilta 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00 
  Lecigon; gel ist 7x47 ml (náplň PP); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 7,00   náhrada  651,89  0,00 
  Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 100 mg/25 mg/200 mg; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (nád.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,33  0,00 
  Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 150 mg/37,5 mg/200 mg; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (nád.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 175 mg/43,75 mg/200 mg; tbl flm 100x175 mg/43,75 mg/200 mg (nád.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  56,53  0,00 
  Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 50 mg/12,5 mg/200 mg; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (nád.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00 
  Sastravi 100 mg/25 mg/200 mg; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,33  0,00 
  Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  Sastravi 50 mg/12,5 mg/200 mg; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (obal HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00 
  TADOGLEN 100 mg/25 mg/200 mg; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  30,67  1,34 
  TADOGLEN 150 mg/37,5 mg/200 mg; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  TADOGLEN 50 mg/12,5 mg/200 mg; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00 
  Trigelan 100 mg/25 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x100 mg/25 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,33  0,00 
  Trigelan 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  29,29  0,00 
  Trigelan 50 mg/12,5 mg/200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x50 mg/12,5 mg/200 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU; ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 33,33   náhrada  28,87  0,00