Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Comtan 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x200 mg (fľ.HDPE); ; NEU, PSY; ATC=N04BX02=Entakapon (GP NIE) 20,00   náhrada  30,69  0,00