Počet liekov je 24 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním; plu igf 1x400 mg+1x2 ml+samost.bal.(liek.inj.skl.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 26,67   náhrada  203,06  0,00 
  Abilify Maintena 400 mg prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu s predĺženým uvoľňovaním v naplnenej injekčnej striekačke; plu igf 1x400 mg+1x1,6 ml (striek.inj.skl.napl.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 26,67   náhrada  203,06  0,00 
  Aricogan 15 mg tablety; tbl 30x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  9,54  0,00 
  Aripiprazol Mylan 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al/papier/PET-per; na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  15,87  0,00 
  Aripiprazol Mylan 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x15 mg (blis.PA/Al/PVC/Al/papier/PET-per; na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  21,83  0,00 
  Aripiprazol Sandoz 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 56x10 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/OPA); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 37,33   náhrada  31,73  0,00 
  Aripiprazol Sandoz 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 56x15 mg (blis.papier/PET/Al/PVC/Al/OPA); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 56,00   náhrada  43,66  0,00 
  Aripiprazol STADA 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  15,87  0,00 
  Aripiprazol STADA 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  21,83  0,00 
  Aripiprazol STADA 15 mg tablety; tbl 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  8,89  0,00 
  Aripiprazol Teva 10 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  15,87  0,00 
  Aripiprazol Teva 15 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  21,83  0,00 
  Aripiprazole Sandoz 10 mg tablety; tbl 30x10 mg (blis.Al/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 20,00   náhrada  6,35  0,00 
  Aripiprazole Sandoz 15 mg tablety; tbl 30x15 mg (blis.Al/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 30,00   náhrada  9,52  0,00 
  Aripiprazole Zentiva 10 mg tablety; tbl 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  6,29  0,35 
  Aripiprazole Zentiva 15 mg tablety; tbl 28x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  9,44  0,54 
  Arisppa 10 mg tablety; tbl 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 9,33   náhrada  5,30  2,33 
  Arisppa 10 mg tablety; tbl 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 40,00   náhrada  12,72  0,00 
  Arisppa 15 mg tablety; tbl 14x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 14,00   náhrada  5,39  0,94 
  Arisppa 15 mg tablety; tbl 60x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 60,00   náhrada  19,07  0,00 
  Asduter 10 mg tablety; tbl 28x10 mg (fľ.HDPE s PP uzáv.); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 18,67   náhrada  5,93  0,00 
  Asduter 10 mg tablety; tbl 56x10 mg (fľ.HDPE s PP uzáv.); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 37,33   náhrada  11,87  0,00 
  Asduter 15 mg tablety; tbl 28x15 mg (fľ.HDPE s PP uzáv.); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  8,89  0,00 
  Asduter 15 mg tablety; tbl 56x15 mg (fľ.HDPE s PP uzáv.); na recept; PSY; ATC=N05AX12=Aripiprazol (GP ANO) 56,00   náhrada  17,81  0,00