Počet liekov je 20 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Egoropal 100 mg; sus iph1x100 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 40,00   náhrada  118,01  0,00 
  Egoropal 150 mg; sus iph1x150 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  175,49  0,00 
  Egoropal 50 mg; sus iph1x50 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 20,00   náhrada  71,95  0,00 
  Egoropal 75 mg; sus iph 1x75 mg (striek.inj.napln.+2 ihly); ; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  94,58  0,00 
  Invega; tbl plg 56x6 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 56,00   náhrada  88,13  0,88 
  Invega; tbl plg 56x9 mg (bli.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 84,00   náhrada  88,13  0,85 
  Paliperidón Teva 100 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x100 mg (striek.inj.napln.+2x ihla); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 40,00   náhrada  118,01  0,00 
  Paliperidón Teva 150 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x150 mg (striek.inj.napln.+2x ihla); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  175,49  0,00 
  Paliperidón Teva 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x75 mg (striek.inj.napln.+2x ihla); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  94,58  0,00 
  Parnido 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x3 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 15,00   náhrada  51,15  0,51 
  Parnido 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x6 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  47,23  0,49 
  Parnido 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x9 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 45,00   náhrada  47,23  0,47 
  TREVICTA 175 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x175 mg (striek.inj.napl.+ 2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 70,00   náhrada  431,80  0,00 
  TREVICTA 263 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x263 mg (striek.inj.napl.+ 2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 105,20   náhrada  476,65  0,00 
  TREVICTA 350 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x350 mg (striek.inj.napl.+ 2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 140,00   náhrada  586,28  0,00 
  TREVICTA 525 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x525 mg (striek.inj.napl.+ 2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 210,00   náhrada  857,08  0,00 
  Xeplion 100 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x100 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 40,00   náhrada  129,42  11,38 
  Xeplion 150 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x150 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 60,00   náhrada  192,14  16,64 
  Xeplion 50 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x50 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 20,00   náhrada  83,29  11,33 
  Xeplion 75 mg injekčná suspenzia s predĺženým uvoľňovaním; sus ijp 1x75 mg (striek.napln.skl.+2 ihly); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AX13=Paliperidon (GP ANO) 30,00   náhrada  98,06  3,47