Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  ATARAX; tbl flm 25x25 mg (blis. PVC/Al); na recept; ATC=N05BB01=Hydroxyzin (GP ANO) 8,33   náhrada  1,89  0,49