Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Slenyto 1 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x1 mg (blis.PVC/PVDC/alu); ; NEU, PED, PSY; ind.obm. ATC=N05CH01=Melatonin (GP ANO) 6,00   náhrada  24,34  0,00 
  Slenyto 5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/alu); ; NEU, PED, PSY; ind.obm. ATC=N05CH01=Melatonin (GP ANO) 30,00   náhrada  106,45  0,00