Počet liekov je 11 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Dulasolan 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 30x60 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  6,31  0,25 
  Duloxetin Sandoz 30 mg; cps end 30x30 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 15,00   náhrada  3,53  0,00 
  Duloxetin Sandoz 60 mg; cps end 30x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  6,05  0,00 
  Duloxetin Stada 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); ; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  6,64  0,98 
  Duloxetin Stada 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 98x60 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al); ; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 98,00   náhrada  19,79  0,00 
  Duloxetine Zentiva 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x60 mg (blis. PVC/PVDC/Al); ; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  5,66  0,00 
  Dulsevia 30 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 28x30 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; ; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 14,00   náhrada  3,80  0,50 
  Dulsevia 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 30x60 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; ; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,88  2,82 
  Dulsevia 60 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 90x60 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; ; AGG, DIA, NEU, PSY; ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 90,00   náhrada  18,18  0,00 
  Loxentia 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 56x20 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; ; GYN, URO; ind.obm. ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 14,00   náhrada  31,63  2,85 
  Loxentia 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly; cps end 56x40 mg (blis.OPA/Al/[HDPE/PE+DES z CaO/H; ; GYN, URO; ind.obm. ATC=N06AX21=Duloxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  31,31  2,78