Počet liekov je 9 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Agomelatín Stada; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  8,66  0,76 
  Agomelatín Stada; tbl flm 98x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 98,00   náhrada  30,31  2,67 
  Agomelatine G.L. Pharma; tbl flm 30x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 30,00   náhrada  12,04  3,58 
  Agomelatine Glenmark 25 mg; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  11,24  3,34 
  Agomelatine Mylan 25 mg; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  8,66  0,76 
  Lamegom 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  8,66  0,76 
  Lamegom 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); ; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 98,00   náhrada  30,31  2,67 
  Valdoxan 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.Al/PVC); na recept; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  23,16  15,26 
  Valdoxan 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 84x25 mg (blis.Al/PVC); na recept; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 84,00   náhrada  63,86  40,17