Počet liekov je 30 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Atofab 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  45,39  0,00 
  Atofab 18 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x18 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  45,51  0,00 
  Atofab 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x25 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  44,46  0,00 
  Atofab 40 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x40 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  45,78  0,00 
  Atofab 60 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 30,00   náhrada  45,85  0,00 
  Atominex 10 mg; cps dur 56x10 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  84,73  0,00 
  Atominex 10 mg; cps dur 56x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  84,73  0,00 
  Atominex 18 mg; cps dur 56x18 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  84,95  0,00 
  Atominex 18 mg; cps dur 56x18 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  84,95  0,00 
  Atominex 25 mg; cps dur 56x25 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  82,97  0,00 
  Atominex 25 mg; cps dur 56x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  82,97  0,00 
  Atominex 40 mg; cps dur 56x40 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  85,46  0,00 
  Atominex 40 mg; cps dur 56x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  85,46  0,00 
  Atominex 60 mg; cps dur 56x60 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  85,59  0,00 
  Atominex 60 mg; cps dur 56x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 56,00   náhrada  85,59  0,00 
  Atomoxetine Actavis 10 mg; cps dur 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,36  0,00 
  Atomoxetine Actavis 18 mg; cps dur 28x18 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,50  0,00 
  Atomoxetine Actavis 25 mg; cps dur 28x25 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  41,50  0,00 
  Atomoxetine Actavis 40 mg; cps dur 28x40 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,72  0,00 
  Atomoxetine Actavis 60 mg; cps dur 28x60 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,80  0,00 
  Atomoxetine Sandoz 10 mg; cps dur 28x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,36  0,00 
  Atomoxetine Sandoz 18 mg; cps dur 28x18 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,48  0,00 
  Atomoxetine Sandoz 25 mg; cps dur 28x25 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  41,50  0,00 
  Atomoxetine Sandoz 40 mg; cps dur 28x40 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,72  0,00 
  Atomoxetine Sandoz 60 mg; cps dur 28x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,80  0,00 
  Bitinex 10 mg; cps dur 28x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,36  0,00 
  Bitinex 18 mg; cps dur 28x18 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,48  0,00 
  Bitinex 25 mg; cps dur 28x25 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  41,50  0,00 
  Bitinex 40 mg; cps dur 28x40 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,72  0,00 
  Bitinex 60 mg; cps dur 28x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al); ; NEU, PSY; ind.obm. ATC=N06BA09=Atomoxetin (GP ANO) 28,00   náhrada  42,80  0,00