Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Infectoscab 5 % krém; crm 1x30 g (tuba Al); na recept; ATC=P03AC04=Permethrin (GP NIE) 30,00   náhrada  15,37  0,00 
  Permethrin Axonia 50 mg/g gél; gel 1x30 g (tuba Al); na recept; ATC=P03AC04=Permethrin (GP NIE) 30,00   náhrada  15,37  0,00