Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Spiriva 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsule; plv icd 30x18 µg (blis.Al/PVC/Al); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03BB04=Tiotropiumbromid (GP NIE) 30,00   náhrada  26,29  1,57 
  Spiriva Respimat; sol inh 1x60 vstrekov (1xnáplň PE/PP); na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03BB04=Tiotropiumbromid (GP NIE) 30,00   náhrada  27,66  1,38 
  Spiriva Respimat; sol inh 1x60 vstrekov (1xnáplň PE/PP+1 opakovane p; na recept; TRN; ind.obm. ATC=R03BB04=Tiotropiumbromid (GP NIE) 30,00   náhrada  27,77  1,49