Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Prothazin; tbl flm 20x25 mg; na recept; ATC=R06AD02=Prometazin (GP ANO) 20,00   náhrada  2,12  0,00