Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  OZURDEX 700 mikrogramov intravitreálny implantát s aplikátorom; imp ivt 1x700 µg (vrecko s aplik.syst.); ; OPH; ind.obm.,ZP ATC=S01BA01=Dexametazon (GP NIE) 1,00   náhrada  995,86  0,00