Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Lotemax; int opu 1x5 ml/25 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01BA14=Loteprednol etabonat (GP NIE) 5,00   náhrada  9,10  6,46