Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  UNICLOPHEN 0,1 %; int opo 1x10 ml (fľa. PE); na recept; OPH; ATC=S01BC03=Diklofenak (GP NIE) 10,00   náhrada  3,35  0,00