Počet liekov je 4 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  BRIMONAL 0,2 %; int opo 1x10 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 50,00   náhrada  10,08  0,73 
  Brimonidin Olikla 2 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 25,00   náhrada  4,67  0,00 
  Brimonidin Olikla 2 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 3x5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 75,00   náhrada  19,73  5,70 
  LUXFEN 2 mg/ml; int opo 1x5 ml/10 mg (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EA05=Brimonidin (GP NIE) 25,00   náhrada  5,19  0,51