Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  CARTEOL LP 20 mg/ml; int plg 1x3 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01ED05=Karteolol (GP NIE) 15,00   náhrada  3,27  0,58 
  CARTEOL LP 20 mg/ml; int plg 3x3 ml (fľ.PE); na recept; OPH; ATC=S01ED05=Karteolol (GP NIE) 45,00   náhrada  9,94  1,88