Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  TAFLOTAN; int opo 30 (3x10)x0,3 ml/4,5 µg (obal LDPE jednodá; na recept; OPH; ATC=S01EE05=Tafluprost (GP NIE) 30,00   náhrada  13,79  4,55 
  TAFLOTAN; int opo 90 (9x10)x0,3 ml/4,5 µg (obal LDPE jednodá; na recept; OPH; ATC=S01EE05=Tafluprost (GP NIE) 90,00   náhrada  48,40  20,68