Počet liekov je 3 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Lucentis 10 mg/ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x0,165 ml ml/1,65 mg (striek.inj.napl.skl; ; OPH; ind.obm.,ZP ATC=S01LA04=Ranibizumab (GP NIE) 1,00   náhrada  409,69  76,24 
  Ranivisio 10 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,23 ml/2,3 mg (liek.inj.skl.); ; OPH; ind.obm.,ZP ATC=S01LA04=Ranibizumab (GP NIE) 1,00   náhrada  333,45  0,00 
  Ximluci 10 mg/ml injekčný roztok; sol inj 1x0,23 ml/2,3 mg (liek.inj.skl. + ihla s f; ; OPH; ind.obm.,ZP ATC=S01LA04=Ranibizumab (GP NIE) 1,00   náhrada  534,38  200,93