Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Otobacid N; int ots 1x5 ml (liek.skl.); na recept; ORL, PED, URM; ATC=S02BA=Kortikosteroidy (GP NIE) 5,00   náhrada  5,75  1,49