Počet liekov je 7 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  GRAZAX; lyo por 100x75 000 SQ-T (blis.Al/Al); na recept; ALG; ATC=V01AA02=Extrakty alergenov (GP NIE) 100,00   náhrada  285,54  42,83 
  GRAZAX; lyo por 30x75 000 SQ-T (blis.Al/Al); na recept; ALG; ATC=V01AA02=Extrakty alergenov (GP NIE) 30,00   náhrada  70,86  10,63 
  Oralair 100 IR & 300 IR; tbl slg 1x3x100 IR + 1x28x300 IR (blis.PA/Al/PVC/A; na recept; ALG; ATC=V01AA02=Extrakty alergenov (GP NIE) 31,00   náhrada  68,63  10,29 
  Oralair 300 IR; tbl slg 1x30x300 IR (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ALG; ATC=V01AA02=Extrakty alergenov (GP NIE) 30,00   náhrada  68,37  10,26 
  Oralair 300 IR; tbl slg 3x30x300 IR (blis. PA/Al/PVC/Al); na recept; ALG; ATC=V01AA02=Extrakty alergenov (GP NIE) 90,00   náhrada  211,54  31,73 
  POLLINEX Rye; sus inj 3x0,5 ml (2000 SU); na recept; ALG; ATC=V01AA02=Extrakty alergenov (GP NIE) 3,00   náhrada  104,82  15,72 
  POLLINEX Rye; sus inj 3x0,5 ml (300 SU+800 SU+2000 SU); na recept; ALG; ATC=V01AA02=Extrakty alergenov (GP NIE) 3,00   náhrada  87,97  13,20