Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ ml; sol ifc 5x5 ml/0,5 mg; na recept; ANS, GER, INT, KLF, PED, URM; ATC=V03AB25=Flumazenyl (GP NIE) 25,00   náhrada  59,59  10,71