Počet liekov je 2 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Sevelamer carbonate Heaton 800 mg filmom obalené tablety; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); ; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  65,79  0,00 
  Sevelamer Carbonate Mylan 800 mg; tbl flm 180x800 mg (fľ.HDPE); ; NEF; ind.obm. ATC=V03AE02=Sevelamer karbonat (GP NIE) 22,50   náhrada  65,79  0,00