Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  UROMITEXAN 400 mg; sol inj 10x4 ml/400 mg (amp.skl.); ; HEM, ONK; ATC=V03AF01=Mesna (GP NIE) 20,00   náhrada  41,07  0,00