Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Urografin 76 %; sol inj 10x20 ml (amp.skl.); na recept; ATC=V08AA01=Kyselina diatrizoova (GP NIE) 20,00   náhrada  36,77  0,00