Počet liekov je 1 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Zevalin 1,6 mg/ml súprava pre rádiofarmakum na infúziu; kit rad 1x2 ml/3,2 mg; ; HEM, ONK; ind.obm. ATC=V10XX02=Ibritumomabtiuxetan (GP NIE) 1,00   náhrada  9 249,07  0,00