Počet liekov na J je 34 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Jakavi 15 mg tablety; tbl 56x15 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EJ01= () 28,00   náhrada  2 969,81  0,00 
  Jakavi 20 mg tablety; tbl 56x20 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EJ01= () 28,00   náhrada  2 969,81  0,00 
  Jakavi 5 mg tablety; tbl 56x5 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); ; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EJ01= () 28,00   náhrada  1 498,55  0,00 
  Jamesi 50 mg/1000 mg; tbl flm 196x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  36,65  0,00 
  Jamesi 50 mg/1000 mg; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  14,34  3,87 
  Jamesi 50 mg/850 mg; tbl flm 196x50 mg/850 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  62,12  0,00 
  Jamesi 50 mg/850 mg; tbl flm 56x50 mg/850 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  17,75  0,00 
  Jansitin 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  28,41  0,00 
  Jansitin Duo 50 mg/1 000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  36,65  0,00 
  Jansitin Duo 50 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196x50 mg/850 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  62,12  0,00 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); ; DIA, GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  41,74  0,75 
  Jardiance 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x10 mg (blis.PVC/Al - perf.); ; DIA, GER, INT, KAR; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  131,75  0,00 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 28,00   náhrada  41,74  0,75 
  Jardiance 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BK03= () 90,00   náhrada  131,75  0,00 
  Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x10 ml/250 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. ; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01CA05= () 0,78   náhrada  1 001,47  300,44 
  Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát; con inf 1x2 ml/50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zá; ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01CA05= () 0,16   náhrada  204,99  64,96 
  Jazeta 100 mg; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  11,54  3,42 
  Jazeta 100 mg; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  40,37  11,95 
  Jazeta 50 mg; tbl flm 28x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); ; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 14,00   náhrada  9,91  1,10 
  Jentadueto 2,5 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/1000 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  39,85  0,00 
  Jentadueto 2,5 mg/850 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x1x2,5 mg/850 mg (blis.Al/PVC/PCTFE/PVC-; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD11= () 30,00   náhrada  39,85  0,16 
  Jext 150 mikrogramov; sol ira 1x0,15 ml/150 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  38,66  2,37 
  Jext 300 mikrogramov; sol ira 1x0,30 ml/300 µg (pero inj.napl.); na recept; ALG, DER; ATC=C01CA24=Epinefrin (GP NIE) 1,00   náhrada  37,80  1,25 
  JIDINUM 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  9,23  1,11 
  JIDINUM 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  28,41  0,00 
  Jorveza 0,5 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 90x0,5 mg (blis.Al/Al); na recept; GIT; ind.obm. ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 22,50   náhrada  328,91  0,00 
  Jorveza 1 mg orodispergovateľné tablety; tbl oro 90x1 mg (blis.Al/Al); na recept; GIT; ind.obm. ATC=A07EA06=Budezonid (GP ANO) 45,00   náhrada  376,59  0,00 
  Juluca 50 mg/25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x50 mg/25 mg (fľ.HDPE); na recept; INF; ind.obm.,ZP ATC=J05AR21= () 30,00   náhrada  666,39  0,00 
  JUZIMETTE 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 196(2x98)x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/; na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 98,00   náhrada  50,18  13,53 
  JUZIMETTE 50 mg/1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x50 mg/1000 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BD07=Sitagliptin a metformin (GP NIE) 28,00   náhrada  14,34  3,87 
  JUZINA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 28,00   náhrada  11,54  3,42 
  JUZINA 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x100 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; DIA; ind.obm. ATC=A10BH01=Sitagliptin (GP ANO) 98,00   náhrada  40,37  11,95 
  Jyseleca 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x100 mg (fl.HDPE); na recept; GIT, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA45= () 30,00   náhrada  675,30  0,00 
  Jyseleca 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x200 mg (fl.HDPE); na recept; GIT, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA45= () 30,00   náhrada  652,67  0,00