Počet liekov na K je 90 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Kadcyla 100 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FD03= () 27,78   náhrada  1 605,61  3,82 
  Kadcyla 160 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x160 mg (liek.inj.skl.); ; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FD03= () 44,44   náhrada  2 562,81  0,00 
  Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x75 mg/50 mg/100 mg; ; ALG, TRN; ind.obm.,ZP ATC=R07AX32= () 28,00   náhrada  10 285,69  0,00 
  Kalcizen; tbl flm 90x600 mg/400 IU (blis.PVC/Al); ; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 45,00   náhrada  7,03  2,03 
  Kalcizen Forte; tbl flm 90x600 mg/800 IU (blis.PVC/Al); ; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 90,00   náhrada  14,50  4,51 
  Kaldyum; cps pld 60x600 mg (fľ.skl.); ; ATC=A12BA01=Chlorid draselny (GP ANO) 12,00   náhrada  4,12  2,31 
  Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety; tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE); ; INF; ind.obm. ATC=J05AR10= () 30,00   náhrada  325,04  0,00 
  KALIUM CHLORATUM BIOMEDICA; tbl ent 100x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=A12BA01=Chlorid draselny (GP ANO) 16,67   náhrada  3,93  1,53 
  Kalydeco 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x150 mg (blis.aclar/Al); na recept; ALG, TRN; ind.obm.,ZP ATC=R07AX02= () 28,00   náhrada  5 415,36  0,00 
  KAMIREN XL 4 mg; tbl mod 30x4 mg; na recept; END, INT, KAR, KLF, NEF, URO; ATC=C02CA04=Doxazosin (GP ANO) 30,00   náhrada  7,61  5,33 
  Kanamycin-POS; int opo 1x5 ml (fľ.PE); na recept; ATC=S01AA24=Kanamycin (GP NIE) 5,00   náhrada  2,96  2,51 
  Kanamycin-POS; ung oph 1x2,5 g (tuba Al); na recept; ATC=S01AA24=Kanamycin (GP NIE) 2,50   náhrada  2,36  2,14 
  KANAVIT; gte por 1x5 ml/100 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=B02BA01=Fytomenadion (GP ANO) 5,00   náhrada  4,47  0,00 
  KANJINTI 150 mg prášok na infúzny koncentrát; plc ifc 1x150 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01FD01= () 1,00   náhrada  268,95  65,86 
  Kapidin 10 mg; tbl flm 30x10 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C08CA13=Lerkanidipin (GP ANO) 30,00   náhrada  4,20  1,08 
  Kapidin 20 mg; tbl flm 30x20 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; ATC=C08CA13=Lerkanidipin (GP ANO) 60,00   náhrada  6,23  0,00 
  Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablety; tbl 28x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  6,23  2,70 
  Karbicombi 16 mg/12,5 mg tablety; tbl 98x16 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 98,00   náhrada  12,35  0,00 
  Karbicombi 32 mg/12,5 mg tablety; tbl 28x32 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  14,19  7,05 
  Karbicombi 32 mg/25 mg tablety; tbl 28x32 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09DA06=Candesartan a diuretika (GP NIE) 28,00   náhrada  15,77  6,81 
  Karbis 16 mg tablety; tbl 30x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 60,00   náhrada  6,78  3,78 
  Karbis 16 mg tablety; tbl 98x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 196,00   náhrada  10,17  0,37 
  Karbis 32 mg tablety; tbl 28x32 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 112,00   náhrada  11,97  6,37 
  Karbis 8 mg tablety; tbl 28x8 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=C09CA06=Candesartan (GP ANO) 28,00   náhrada  4,30  2,20 
  Kentera 3,9 mg/24 hodín, transdermálna náplasť; emp tdm 24 (3,9 mg/24 hod); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD04=Oxybutynin (GP ANO) 84,00   náhrada  101,88  0,66 
  Kentera 3,9 mg/24 hodín, transdermálna náplasť; emp tdm 8 (3,9 mg/24 hod); na recept; GYN, GYU, URO; ind.obm. ATC=G04BD04=Oxybutynin (GP ANO) 28,00   náhrada  33,74  0,00 
  Keppra 100 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x150 ml (fľ.skl.+1 ml per.kal.striek.PP/P; na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 10,00   náhrada  15,95  0,79 
  Keppra 100 mg/ml perorálny roztok; sol por 1x150 ml (fľ.skl.+3 ml per.kal.striek.PP/P; na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 10,00   náhrada  15,95  0,79 
  Kerendia 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA, GER, INT, KAR, NEF; ind.obm. ATC=C03DA05= () 28,00   náhrada  57,92  0,00 
  Kerendia 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA, GER, INT, KAR, NEF; ind.obm. ATC=C03DA05= () 28,00   náhrada  57,92  0,00 
  Kesimpta 20 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 1x0,4 ml/20 mg (pero napl.); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA52= () 1,00   náhrada  1 233,60  0,00 
  Ketilept Prolong 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  24,15  3,78 
  Ketilept Prolong 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  27,83  6,54 
  Ketilept Prolong 50 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x50 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 7,50   náhrada  9,57  3,52 
  Ketoconazole HRA 200 mg tablety; tbl 60x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; END, ENP; ind.obm. ATC=H02CA03= () 20,00   náhrada  621,58  0,00 
  Ketonal 100 mg/2 ml; sol inj 5x2 ml/100 mg (amp.z jantár.skla); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 3,33   náhrada  1,99  0,50 
  Ketonal 50 mg; cps dur 25x50 mg (fľ.skl.jantár.); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 8,34   náhrada  1,65  0,69 
  Ketonal DUO 150 mg; cps mdd 20x150 mg (blis.Al/PVC/TE/PVDC); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 20,00   náhrada  3,54  1,24 
  Ketonal forte 100 mg; tbl flm 20x100 mg (fľ.skl.hnedá); na recept; ATC=M01AE03=Ketoprofen (GP ANO) 13,34   náhrada  2,36  0,83 
  Ketosteril; tbl flm 1x100; na recept; NEF; ATC=V06DD=Aminokyseliny a kombinacie s polypeptidmi (GP NIE) 20,00   náhrada  45,71  0,00 
  Kevzara 150 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1,14 ml/150 mg (pero inj.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC14= () 20,98   náhrada  832,74  66,61 
  Kevzara 200 mg injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 2x1,14 ml/200 mg (pero inj.napl.skl.); na recept; REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC14= () 27,97   náhrada  832,74  66,61 
  KEYTRUDA 25 mg/ml koncentrát na infúzny roztok; con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01FF02= () 10,50   náhrada  2 868,36  0,00 
  Kineret 100 mg/0,67 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 7x0,67 ml /100 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; ALG, REU; ind.obm.,ZP ATC=L04AC03=Anakinra (GP NIE) 7,00   náhrada  212,94  0,00 
  Kinito; tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA, GER, GIT, INT, KLF, ONK, PLM; ATC=A03FA07=Itoprid hydrochlorid (GP ANO) 33,33   náhrada  29,32  4,55 
  Kinito; tbl flm 40x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; DIA, GER, GIT, INT, KLF, ONK, PLM; ATC=A03FA07=Itoprid hydrochlorid (GP ANO) 13,33   náhrada  12,72  2,81 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x100 ml/10 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 10,00   náhrada  658,04  0,00 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x200 ml/20 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 20,00   náhrada  1 393,47  0,00 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x25 ml/2,5 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, HEM, INF; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 2,50   náhrada  185,58  0,00 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x300 ml/30 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 30,00   náhrada  2 333,31  0,00 
  KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok; sol inf 1x50 ml/5 g (liek.inj.skl.); na recept; ALG, DER, HEM, INF, NEU; ATC=J06BA02=Imunoglobulin, normalny ?udsky pre i. v. a. (GP NIE) 5,00   náhrada  333,30  0,00 
  Kisqali 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 63x200 mg (blis.PCTFE/PVC); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EF02= () 28,00   náhrada  2 075,37  0,00 
  KLABAX 500 mg; tbl flm 14x500 mg; na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,20  1,69 
  KLACID 125 mg/5 ml; gru por 1x60 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 3,00   náhrada  4,52  2,40 
  KLACID 250 mg/5 ml; gru por 1x100 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 10,00   náhrada  13,67  6,59 
  KLACID 250 mg/5 ml; gru por 1x60 ml (fľ.HDPE+dvojdielna striekačka); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 6,00   náhrada  8,80  4,55 
  KLACID 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  8,76  4,25 
  KLACID SR; tbl mod 7x500 mg (blis.PVC/PVDC); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  7,24  4,99 
  KLERIMED 250 mg; tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  3,83  1,58 
  KLERIMED 500 mg; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  6,20  1,69 
  Klertis 12,5 mg; cps dur 28x12,5 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EX01= () 7,00   náhrada  275,91  0,00 
  Klertis 25 mg; cps dur 28x25 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EX01= () 14,00   náhrada  608,99  0,00 
  Klertis 50 mg; cps dur 28x50 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; ONK; ind.obm. ATC=L01EX01= () 28,00   náhrada  985,74  0,00 
  KLIMICIN 150 mg/ml; sol ijf 10x2 ml/300 mg (amp.skl.); na recept; ALG, TRN; ind.obm. ATC=J01FF01=Klindamycin (GP ANO) 1,67   náhrada  29,11  1,45 
  Kombi-Kalz 1000/880; gra eff 30x8 g (vre.papier/Al/PE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 30,00   náhrada  6,34  3,01 
  Kombi-Kalz 500 mg/800 IU filmom obalené tablety; tbl flm 90x500 mg/800 IU (obal HDPE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 90,00   náhrada  16,34  6,35 
  Kombi-Kalz 500 mg/800 IU žuvacie tablety; tbl mnd 30x500 mg/800 IU (obal HDPE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 30,00   náhrada  6,69  3,36 
  Kombi-Kalz 500 mg/800 IU žuvacie tablety; tbl mnd 90x500 mg/800 IU (obal HDPE); na recept; ATC=A12AX=Vapnik, kombinacie s inymi liecivami (GP NIE) 90,00   náhrada  16,34  6,35 
  Kornam 10 mg; tbl 30x10 mg (blis.PVC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA03=Terazosin (GP ANO) 60,00   náhrada  12,16  7,60 
  Kornam 5 mg; tbl 90x5 mg (blis.PVC/Al); na recept; URO; ATC=G04CA03=Terazosin (GP ANO) 90,00   náhrada  18,29  11,45 
  Kreon 10 000; cps end 50x150 mg (fľ.HDPE); voľnopredajný; GIT, PED, PLM, TRN; ind.obm. ATC=A09AA02=Multienzymy (lipaza, proteaza) (GP NIE) 100,00   náhrada  6,99  2,09 
  Kreon 25 000; cps end 50x300 mg (fľ.HDPE); na recept; GER, GIT, INT, KLF, PED, PLM, TRN; ind.obm. ATC=A09AA02=Multienzymy (lipaza, proteaza) (GP NIE) 250,00   náhrada  14,59  6,59 
  Kuvan 100 mg rozpustné tablety; tbl sol 120x100 mg (fľ.HDPE); na recept; ind.obm.,ZP ATC=A16AX07=Sapropterin (GP NIE) 600,00   náhrada  2 586,19  0,00 
  Kventiax 100 mg; tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 7,50   náhrada  4,37  2,04 
  Kventiax 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 15,00   náhrada  7,74  3,09 
  Kventiax 200 mg; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  9,51  0,54 
  Kventiax 25 mg; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 1,88   náhrada  1,70  0,00 
  Kventiax 300 mg; tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  17,68  0,00 
  Kventiax SR 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  20,37  0,00 
  Kventiax SR 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x300 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  21,27  0,00 
  Kymriah; dis inf 1-3 (vak etylénvinylacetátový (EVA)); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XL04= () 1,00   náhrada  314 554,84  0,00 
  Kyntheum 210 mg injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke; sol inj 2x1,5 ml/210 mg (striek.inj.napl.skl.); na recept; DER; ind.obm.,ZP ATC=L04AC12= () 28,00   náhrada  960,53  0,00 
  Kyprolis 10 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 1x10 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XG02= () 1,00   náhrada  179,01  60,94 
  Kyprolis 30 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 1x30 mg (liek.inj.skl.); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01XG02= () 3,00   náhrada  527,34  173,79 
  Kyselina ibandrónová Sandoz 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 3x150 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 90,00   náhrada  14,39  0,00 
  Kyselina ibandrónová Teva 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 1x150 mg (blister PVC/Aclar/PVC-Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 30,00   náhrada  4,80  0,00 
  Kyselina ibandrónová Teva 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 3x150 mg (blister PVC/Aclar/PVC-Al); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA06=Kyselina ibandronova (GP ANO) 90,00   náhrada  14,39  0,00 
  Kyselina zoledrónová Sandoz 4 mg/100 ml infúzny roztok; sol inf 1x100 ml/4 mg (fľ.inf.plast.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  35,77  12,12 
  Kyselina zoledrónová Sandoz 4 mg/5 ml infúzny koncentrát; con inf 1x5 ml/4 mg (liek.inj.plast.); na recept; HEM, ONK, ORT, PLM, TRN, URK; ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  35,77  12,12 
  Kyselina zoledrónová STADA 5 mg/100 ml infúzny roztok; sol inf 1x100 ml/5 mg (liek.inj.skl.); na recept; END, INT, KLF, ORT, REU; ind.obm. ATC=M05BA08=Kyselina zoledronova (GP NIE) 1,00   náhrada  107,25  0,00