Počet liekov na L je 219 (t.j. 3 strany).
Strana č.
< späť tam >
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie; tbl 100x100 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 66,67   náhrada  3,25  0,32 
  L-Thyroxin 125 Berlin-Chemie; tbl 100; na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 83,00   náhrada  4,31  0,66 
  L-Thyroxin 150 Berlin-Chemie; tbl 100; na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 100,00   náhrada  4,82  0,42 
  L-Thyroxin 50 Berlin-Chemie; tbl 100x50 µg (blis.Al/Al); na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 33,33   náhrada  2,39  0,92 
  L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie; tbl 100; na recept; ATC=H03AA01=Levotyroxin - sodna so? (GP NIE) 50,00   náhrada  3,30  1,10 
  Lacipil 4 mg; tbl flm 28x4 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C08CA09=Lacidipin (GP ANO) 28,00   náhrada  4,20  0,64 
  Lacipil 6 mg; tbl flm 28x6 mg (blis.PVC/Al); na recept; ATC=C08CA09=Lacidipin (GP ANO) 42,00   náhrada  8,16  1,19 
  Lacosamide Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 18,67   náhrada  27,46  0,00 
  Lacosamide Accord 150 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 28,00   náhrada  40,67  0,00 
  Lacosamide Accord 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 56x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU; ind.obm. ATC=N03AX18=Lakosamid (GP NIE) 37,33   náhrada  50,82  0,00 
  LADYBON; tbl 28x2,5 mg; na recept; END, GYN; ATC=G03CX01=Tibolon (GP ANO) 28,00   náhrada  11,31  3,53 
  LADYBON; tbl 84 (3x28) x2,5 mg; na recept; END, GYN; ATC=G03CX01=Tibolon (GP ANO) 84,00   náhrada  34,01  10,66 
  LAEVOLAC; sol por 1x1000 ml (fľ.PET hnedá); na recept; AGG, GER, GIT, HEP, INT, KLF, ONK, PED, PLM; ATC=A06AD11=Laktuloza (GP ANO) 100,00   náhrada  9,05  1,25 
  LAGOSA; tbl obd 100x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA, GER, GIT, HEM, HEP, INF, INT, KLF, NEF, ONK, ; ATC=A05BA03=Silymarin (GP ANO) 71,42   náhrada  11,12  3,84 
  LAGOSA; tbl obd 50x150 mg (blis.PVC/Al); na recept; DIA, GER, GIT, HEM, HEP, INF, INT, KLF, NEF, ONK, ; ATC=A05BA03=Silymarin (GP ANO) 35,72   náhrada  8,66  5,02 
  Lamegom 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 28,00   náhrada  8,66  0,76 
  Lamegom 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 98x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N06AX22=Agomelatin (GP ANO) 98,00   náhrada  30,31  2,67 
  Lamictal 100 mg žuvacie/dispergovateľné tablety; tbl mcp 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 32,67   náhrada  26,30  8,89 
  Lamictal 100 mg žuvacie/dispergovateľné tablety; tbl mcp 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al/papier); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 32,67   náhrada  26,30  8,89 
  Lamictal 25 mg tablety; tbl 28x25 mg (blis.PVC/Al s bezpeč.poistkou); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 2,33   náhrada  2,15  0,66 
  Lamictal 5 mg žuvacie/dispergovateľné tablety; tbl mcp 60x5 mg (fľ.HDPE); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 1,00   náhrada  3,69  0,00 
  Lamictal 50 mg tablety; tbl 98x50 mg (blis.PVC/Al s bezpeč.poistkou); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 16,33   náhrada  10,91  1,91 
  Lamotrigin Actavis 100 mg; tbl dsp 100x100 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 33,33   náhrada  17,75  0,00 
  Lamotrigin Actavis 100 mg; tbl dsp 30x100 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 10,00   náhrada  6,13  0,80 
  Lamotrigin Actavis 25 mg; tbl dsp 30x25 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 2,50   náhrada  1,60  0,00 
  Lamotrigin Actavis 50 mg; tbl dsp 30x50 mg (blis.PVDC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 5,00   náhrada  3,27  0,51 
  Lamotrigine Neuraxpharm 100 mg tablety; tbl 100x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 33,33   náhrada  17,74  0,00 
  Lamotrigine Neuraxpharm 50 mg tablety; tbl 100x50 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU, PSY; ATC=N03AX09=Lamotrigin (GP NIE) 16,67   náhrada  9,17  0,00 
  Lamzede 10 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 1x10 mg (liek.inj.skl.); na recept; ENP, PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB15= () 10,00   náhrada  1 044,13  69,66 
  Lamzede 10 mg prášok na infúzny roztok; plv ifo 5x10 mg (liek.inj.skl.); na recept; ENP, PED; ind.obm.,ZP ATC=A16AB15= () 50,00   náhrada  4 872,33  0,00 
  LANTUS; sol inj 10x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloStar); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 75,00   náhrada  91,43  25,13 
  LANTUS; sol inj 5x3 ml (skl. náplň v pere pre SoloStar); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE04=Inzulin glargin (GP NIE) 37,50   náhrada  43,06  9,91 
  LANZUL; cps 28x30 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; ATC=A02BC03=Lanzoprazol (GP ANO) 28,00   náhrada  6,38  5,26 
  Latanoprost Olikla 50 mikrogramov/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EE01=LatGP ANOprost (GP NIE) 25,00   náhrada  4,25  0,00 
  Latanoprost Olikla 50 mikrogramov/ml očné roztokové kvapky; int opo 3x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01EE01=LatGP ANOprost (GP NIE) 75,00   náhrada  12,75  0,00 
  Latanoprost/timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 1x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 25,00   náhrada  3,35  0,32 
  Latanoprost/timolol Olikla 0,05 mg/ml + 5 mg/ml očné roztokové kvapky; int opo 3x2,5 ml (fľ.LDPE); na recept; OPH; ATC=S01ED51=Timolol, kombinacie (GP NIE) 75,00   náhrada  11,19  2,11 
  Latuda 18,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x18,5 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE05= () 8,63   náhrada  50,96  11,86 
  Latuda 37 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x37 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE05= () 17,27   náhrada  51,85  13,50 
  Latuda 74 mg filmom obalené tablety; tbl flm 28x1x74 mg (blis.Al/Al-jednod.bal.); na recept; PSY; ind.obm. ATC=N05AE05= () 34,53   náhrada  52,68  13,59 
  Lecigon; gel ist 7x47 ml (náplň PP); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=N04BA03=Levodopa/karbidopa/entakapon (GP NIE) 7,00   náhrada  651,89  0,00 
  Leflunomide medac 10 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x10 mg (fľ.HDPE); na recept; REU; ind.obm. ATC=L04AA13=Leflunomid (GP ANO) 20,00   náhrada  12,66  0,00 
  Leflunomide medac 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (fľ.HDPE); na recept; REU; ind.obm. ATC=L04AA13=Leflunomid (GP ANO) 40,00   náhrada  25,31  0,00 
  Leflunomide Zentiva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x20 mg (fľaša HDPE); na recept; REU; ind.obm. ATC=L04AA13=Leflunomid (GP ANO) 40,00   náhrada  25,29  0,00 
  Leflunomide Zentiva 20 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x20 mg (fľaša HDPE); na recept; REU; ind.obm. ATC=L04AA13=Leflunomid (GP ANO) 66,67   náhrada  42,15  0,00 
  LEKOKLAR 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x250 mg (blis. PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  3,57  1,32 
  LEKOKLAR 250 mg/5 ml granulát na perorálnu suspenziu; gru por 1x100 ml (68,3 g gran./57,0 ml vody) (fľ.H; na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 10,00   náhrada  9,44  2,36 
  LEKOKLAR 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 14x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 14,00   náhrada  8,31  3,80 
  Lekoklar XL 500 mg tablety s riadeným uvoľňovaním; tbl mod 7x500 mg (blis.Al/Al); na recept; ind.obm. ATC=J01FA09=Klaritromycin (GP ANO) 7,00   náhrada  4,82  2,57 
  LEMTRADA 12 mg infúzny koncentrát; con inf 1x1,2 ml/12 mg (liek.inj.skl.); na recept; NEU; ind.obm.,ZP ATC=L04AA34= () 92,31   náhrada  6 118,97  0,00 
  Lenalidomid Glenmark 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,01  0,00 
  Lenalidomid Glenmark 15 mg; cps dur 21x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Glenmark 25 mg; cps dur 21x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,59  0,00 
  Lenalidomid Grindeks 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis. Al/PVC/Aclar/PVC); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  729,24  150,23 
  Lenalidomid Grindeks 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (blis. Al/PVC/Aclar/PVC); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  924,23  183,26 
  Lenalidomid Grindeks 25 mg trvdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis.Al/PVC/Aclar/PVC); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 095,17  68,58 
  Lenalidomid Pharmevid 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,01  0,00 
  Lenalidomid Pharmevid 15 mg; cps dur 21x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Pharmevid 25 mg; cps dur 21x25 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,59  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 10 mg; cps dur 21x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,00  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 15 mg; cps dur 21x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Sandoz 25 mg; cps dur 21x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,57  0,00 
  Lenalidomid STADA 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,00  0,00 
  Lenalidomid STADA 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid STADA 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,57  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 10 mg; cps dur 21x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,01  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 15 mg; cps dur 21x1x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Teva B.V. 25 mg; cps dur 21x1x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.d; na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,59  0,00 
  Lenalidomid Zentiva 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,00  0,00 
  Lenalidomid Zentiva 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x15 mg (bli.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomid Zentiva 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x25 mg (blis.PVC/Aclar/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,57  0,00 
  Lenalidomide Accord 10 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 21,00   náhrada  579,00  0,00 
  Lenalidomide Accord 15 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 31,50   náhrada  740,97  0,00 
  Lenalidomide Accord 25 mg tvrdé kapsuly; cps dur 21x1x25 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; HEM, ONK; ind.obm.,ZP ATC=L04AX04=Lenalidomid (GP NIE) 52,50   náhrada  1 026,57  0,00 
  LENVIMA 4 mg tvrdé kapsuly; cps dur 30x4 mg (blis.PA/Al/PVC/Al); na recept; ONK; ind.obm.,ZP ATC=L01EX08= () 12,77   náhrada  1 372,42  349,12 
  Leponex 100 mg; tbl 50x100 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 16,67   náhrada  13,28  4,71 
  Leponex 25 mg; tbl 50x25 mg (blis.Al/PVC/PVDC); na recept; PSY; ATC=N05AH02=Klozapin (GP ANO) 4,17   náhrada  4,37  1,10 
  Leqvio 284 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x1,5 ml/284 mg (striek.inj.skl.); na recept; DIA, END, INT, KAR; ind.obm.,ZP ATC=C10AX16= () 182,50   náhrada  2 378,66  30,61 
  Leqvio 284 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke; sol inj 1x1,5 ml/284 mg (striek.inj.skl.+chránič i; na recept; DIA, END, INT, KAR; ind.obm.,ZP ATC=C10AX16= () 182,50   náhrada  2 347,97  0,00 
  Letromyl; tbl flm 100x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 100,00   náhrada  42,70  0,00 
  Letrovena 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x2,5 mg (blis.PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 100,00   náhrada  42,70  0,00 
  Letrozol Sandoz 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x2,5 mg; na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 100,00   náhrada  42,70  0,00 
  Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100 (10x10) x2,5 mg (blis. PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 100,00   náhrada  42,70  0,00 
  Letrozol STADA 2,5 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x2,5 mg (blis. PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 30,00   náhrada  12,81  0,00 
  Letrozole Pharmacenter 2,5 mg; tbl flm 90x2,5 mg (blis. PVC/Al); na recept; ONK; ATC=L02BG04=Letrozol (GP ANO) 90,00   náhrada  38,43  0,00 
  Leuprorelin Sandoz 5 mg implantát; imp 1x5 mg (striek.inj.napl.plast.); na recept; ONK, URK, URO; ATC=L02AE02=Leuprorelin (GP NIE) 83,33   náhrada  136,66  0,00 
  Levact 2,5 mg/ml; plc ifo 5x100 mg (liek.inj.skl.hnedá); na recept; HEM, ONK; ATC=L01AA09= () 8,58   náhrada  499,58  0,05 
  Levact 2,5 mg/ml; plc ifo 5x25 mg (liek.inj.skl.hnedá); na recept; HEM, ONK; ATC=L01AA09= () 2,14   náhrada  142,48  17,60 
  Levalox 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; INF, NEF, ORL, TRN, URO; ind.obm. ATC=J01MA12=Levofloxacin (GP ANO) 20,00   náhrada  10,67  2,65 
  Levemir FlexPen 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere; sol inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. v predpln. pere ; na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE05=Inzulin detemir (GP NIE) 75,00   náhrada  108,46  5,48 
  Levemir Penfill 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni; sol inj 10x3 ml/300 U (náplň skl. Penfill); na recept; DIA, ENP; ind.obm. ATC=A10AE05=Inzulin detemir (GP NIE) 75,00   náhrada  113,09  10,11 
  Levetiracetam Accord 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x1000 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 66,67   náhrada  32,60  0,00 
  Levetiracetam Accord 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 50x250 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 8,33   náhrada  5,28  0,00 
  Levetiracetam Accord 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 33,33   náhrada  17,83  0,00 
  Levetiracetam Actavis 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x1000 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 66,67   náhrada  32,60  0,00 
  Levetiracetam Actavis 250 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x250 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 16,67   náhrada  10,57  0,00 
  Levetiracetam Actavis 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x500 mg (blis.Al/PVC); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 33,33   náhrada  17,83  0,00 
  Levetiracetam Sandoz 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x1000 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 66,67   náhrada  32,60  0,00 
  Levetiracetam Sandoz 500 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x500 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 33,33   náhrada  17,83  0,00 
  Levetiracetam STADA Arzneimittel 1000 mg filmom obalené tablety; tbl flm 100x1000 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC); na recept; NEU; ATC=N03AX14=Levetiracetam (GP NIE) 66,67   náhrada  32,56  0,00 
Strana č.
< späť tam >