Počet liekov na Q je 20 (t.j. 1 strana).
Názov lieku; balenie; predaj; predpisuje lekár; Indikačné obmedzenia,
ATC (GP = generická preskripcia)
 ŠDL/dni 
 Cena v € 
 Doplatok 
  Questax 200 mg; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  9,51  0,54 
  Questax XR 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  20,37  0,00 
  Questax XR 300 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  21,27  0,00 
  Quetiapin Mylan 100 mg; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 15,00   náhrada  8,69  4,04 
  Quetiapin Mylan 200 mg; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  11,44  2,47 
  Quetiapin Mylan 300 mg; tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  18,14  0,45 
  Quetiapin Sandoz 200 mg; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  20,37  0,00 
  Quetiapin Sandoz 300 mg; tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  21,27  0,00 
  Quetiapin Zentiva SR 200 mg; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  20,37  0,00 
  Quetiapin Zentiva SR 300 mg; tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  21,27  0,00 
  Quetiapin Zentiva SR 50 mg; tbl plg 60x50 mg (blis.PVC/PCTFE/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 7,50   náhrada  6,13  0,08 
  Quetiapine Accord 100 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x100 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 15,00   náhrada  4,64  0,00 
  Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x200 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  8,95  0,00 
  Quetiapine Accord 200 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 30,00   náhrada  20,37  0,00 
  Quetiapine Accord 25 mg filmom obalené tablety; tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 1,88   náhrada  1,70  0,00 
  Quetiapine Accord 300 mg filmom obalené tablety; tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  17,68  0,00 
  Quetiapine Accord 300 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 60x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 45,00   náhrada  21,27  0,00 
  Quetiapine Accord 50 mg filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním; tbl plg 30x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al); na recept; PSY; ATC=N05AH04=Kvetiapin (GP ANO) 3,75   náhrada  3,02  0,00 
  Quinsair 240 mg roztok pre rozprašovač; sol neb 56(14x4)x240 mg (amp.LDPE); na recept; ALG, TRN; ind.obm.,ZP ATC=J01MA12=Levofloxacin (GP ANO) 28,00   náhrada  2 379,54  0,00 
  Qutenza 179 mg dermálna náplasť; emp der 1x179 mg (vre.Al); na recept; AGG, NEU; ind.obm. ATC=N01BX04=Kapsaicin 8% (GP NIE) 1,00   náhrada  244,95  0,00