Všetky registrované lieky v SR

EDUSAN ponúka svojim návštevníkom aktuálnu databázu registrovaných liekov v SR s možnosťou triedenia a vyhľadávania liekov s rovnakou účinnou zložkou (tzv. náhrada).

Kategorizácia liekov

EDUSAN ponúka svojim návštevníkom aktuálnu kategorizáciu liekov s možnosťou triedenia a vyhľadávania liekov s rovnakou účinnou zložkou (tzv. náhrada). Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny lieku pre lekárne a doplatok pacienta za liek. Triediť lieky je možné aj podľa ŠDL (štandardná dávka liečiva sa určuje ako priemerná denná dávka liečiva). 


Návod na vyhľadávanie a triedenie liekov:
Lieky je možné vyhľadávať podľa počiatočných písmen, alebo vpísaním názvu (alebo časti názvu) firemného označenia lieku, poprípade si pozrieť
celý zoznam liekov. Zobrazené lieky je možné zoradiť(klik na nadpis v tabuľke)
podľa názvu, ŠDL, ceny lieku, doplatku pacienta. Pre orientačné porovnanie slúži klikutie na slovko náhrada pred cenou lieku, ktorý zobrazí lieky s rovnakou účinnou látkou a/alebo podobným účinkom. To však nemusí znamenať, že takto vyhľadaný liek je vhodný pre konkrétneho pacienta, pretože lieková forma môže byť iná, podobne ako aj použité pomocné látky (možné použitie iného lieku je potrebné vždy prekonzultovať s Vašim ošetrujúcim lekárom!).
Zobrazenie Hlavných skupín liekov Vám zoradí lieky podľa zaužívaného triedenia, s možnosťou dostať sa k tabuľke liekov určených pre vybranú skupinu.

Kategorizácia liekov sa v súčasnosti aktualizuje každý mesiac (vždy k 1. dňu v mesiaci.). 

Lieky ktoré nie sú zaradené do Kategorizácie možno nájsť kliknutím na "Všetky lieky v SR" vľavo hore.

Upozornenie:

Použitie ktoréhokoľvek lieku alebo účinnej látky uvedenej v tomto zozname musí byť konzultované s ošetrujúcim lekárom. Vydavateľ neručí a nenesie zodpovednos za prípadné chyby týkajúce sa označenia, množstva alebo cien liekov ani za chyby vzniknuté nesprávnym triedením alebo uvedením chybnej náhrady lieku. Uvedené informácie sú len stručné a informatívne. Nie sú uvedené údaje o nežiaducich účinkoch, ani o možnom vzájomnom ovplyvňovaní sa liekov. Liek Vám predpíše lekár po vyšetrení a stanovení diagnózy. Na aktuálnu cenu lieku sa môžete informovať v najbližšej lekárni. Informácie ktoré sú tu uvedené nemôžu by v žiadnom prípade považované za lekársku alebo farmaceutickú radu. Profesionálna rada ošetrujúceho lekára a kvalifikovaného lekárnika sú nevyhnutným predpokladom užívania akéhokoľvek lieku, i voľnopredajného.
Táto stránka sprístupňuje bežne dostupné liekové databázy, nerieši však problémy dostupnosti v zozname uvedených liekov.___________________________
ISSN 1339-1518, Copyright © Edusan 1999-2023
Všetky práva vyhradené podľa medzinárodných a slovenských konvencií autorských práv.
Žiadna časť tejto stránky nesmie byť kopírovaná, ani inak šírená, bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa autorských práv.