McGill-Melzackov dotazník bolesti

A. Inštrukcia: Aké pocity máte pri bolesti? Niektoré zo slov, ktoré Vám predkladáme popisujú Vašu terajšiu bolesť. Zakrúžkovaním vyznačte slová, ktoré ju vystihujú najlepšie. Použite len jedno slovo vo vybranej a pre Vás vhodnej skupine, ktorá sa na Vašu bolesť vzťahuje najlepšie. Vynechajte ktorúkoľvek skupinu slov, ktorá nie je vhodná.

POCITY PRI BOLESTI

S1

 1. chvenia

 2. búšenia

 3. tlčenia

S8

 1. svrbenia

 2. brnenia

 3. tŕpnutia

A15

 1. nepríčetnosti
 2. zúfalstva

S2

 1. vyžarovania
 2. vystreľovania
 3. vyšľahovania

S9

 1. tupého tlaku
 2. ťaživej bolesti

 

E16

 1. minimálnej
 2. dotieravej
 3. stredne silnej
 4. prudkej
 5. neovládateľnej

S3

 1. tlaku
 2. pichania
 3. vŕtania
 4. bodania

S10

 1. praskania
 2. lámania
 3. trhania

M17

 1. rozpínania
 2. prenikania

S4

 1. ostrosti
 2. rezania
 3. drásania

A11

 1. únavy
 2. značného vyčerpania

M18

 1. tŕpnutia
 2. meravenia
 3. stuhnutia
 4. zovretia

S5

 1. štípania
 2. zvierania
 3. hlodania
 4. kŕčov

A12

 1. slabosti
 2. nevoľnosti
 3. ťažoby

M19

 1. chladu
 2. mrazenia

S6

 1. ťahu
 2. napínania

A13

 1. strachu
 2. hrôzy
 3. zdesenia

M20

 1. dobiedzania
 2. súženia
 3. ubíjania

S7

 1. horúčavy
 2. pálenia
 3. žeravosti

A14

 1. pocit trestu
 2. mučivosti
 3. krutosti
 4. ničenia

 

B. Inštrukcia: Aká silná je Vaša bolesť? Nasledovné slová označujú bolesť so stúpajúcou intenzitou. K otázkam v bode 1 a 2 dopíšte číslo, ktoré najlepšie vyjadruje intenzitu Vami popisovanej bolesti:

0

1

2

3

4

5

nepociťujem bolesť

mierna

nepríjemná

intenzívna

krutá

neznesiteľná

1. Ktoré slovo najlepšie vyjadruje intenzitu:

a) bolesti, ktorú pociťujete práve teraz  
b) bolesti v čase, keď je najväčšia  
c) bolesti v čase, keď je najmenšia  

2. Pre porovnanie uveďte intenzitu:

najväčšej bolesti hlavy, akú ste kedy mali  
najväčšej bolesti v krížoch, akú ste kedy mali  
najväčšej bolesti brucha, akú ste kedy mali  
najväčšej bolesti zubov, akú ste kedy mali  

3.  Ako sa mení Vaša bolesť v čase ? Je ...

chvíľková, krátkodobá
rytmická, prerušovaná
stála, neprestajná

C. Inštrukcia: Ku každej otázke dopíšte číslo odpovede, ktorá najlepšie vyjadruje Vaše ťažkosti:

Obmedzuje bolesť Vašu polohu ?

nie

čiastočne

výrazne

Ovplyvňuje bolesť Vašu náladu ?

nie

čiastočne výrazne
Obmedzuje Vás bolesť pri bežných činnostiach ?

nie

čiastočne výrazne
Máte počas bolesti i iné ťažkosti ? (nechutenstvo, zápchu, potenie a pod.)

nie

čiastočne výrazne

D. Inštrukcia: Doplňte údaje o trvaní bolesti v priebehu dňa a o liekoch, ktoré používate pri bolesti:

V priebehu dňa (24 hodín) máte bolesti

hodín

         - z toho silné bolesti hodín
         - z toho mierne bolesti hodín
Ak máte bolesti aj v noci, uveďte o koľko hodín menej spíte pre bolesť

hodín

Užívate lieky na spanie ?

áno

nie

Užívate lieky na upokojenie ?

áno

nie

Užívate lieky na tíšenie bolesti ?

áno

nie

Napíšte názov a dávky liekov, ktoré používate na tíšenie bolesti, v prípade, že ste na poslednú otázku odpovedali kladne:  

E. Inštrukcia: Kde máte bolesti ? Vyznačte na obrázku tie oblasti, v ktorých cítite bolesť. Silnú bolesť označte +++, miernu bolesť ///, smer vyžarovania bolesti označte ». Ak je bolesť vonkajšia, povrchová (externá) pripíšte písmeno "E", ak je vnútorná, hlboká (interná) pripíšte písmeno "I".

SKÓROVANIE DOTAZNÍKA:

1. Skóre kvality bolesti (PRI) - je súčet skóre zvolených deskriptorov v časti A: v oblasti senzorickej (S1-10), afektívnej (A11-15), hodnotiacej (E16) a doplnkovej (M17-20). PRI = PRIS + PRIA + PRIE + PRIM

2. Počet zvolených slov (NWC) - je celkový počet zvolených deskriptorov v časti A

3. Intenzita prítomnej bolesti (PPI) - je daná zvoleným číslom odpovede na otázku B - 1a

4. Skóre sprievodných príznakov (SAS) - je súčet skóre odpovedí v časti C

5. Globálne skóre bolesti (GPS) sa počíta podľa vzorca:

  GPS = GPI/ trvanie bolesti v hodinách, kde GPI = PRI + (PPI).10 + SAS  = globálna intenzita bolesti

VIZUÁLNE DESKRIPTÍVNE ŠKÁLY K HODNOTENIU INTENZITY BOLESTI

A. Jednoduchá deskriptívna škála

0 žiadna 1 mierna 2 stredná 3 silná 4 veľmi silná 5 neznesiteľná

B. Melzackova škála

1 mierna 2 nepríjemná 3 intenzívna 4 krutá 5 neznesiteľná

C. Numerická škála 0 - 100

žiadna bolesť mierna bolesť stredne silná bolesť  neznesiteľná bolesť
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

D. Vizuálna analógová škála

žiadna mierna stredná silná najväčšia bolesť akú si viem predstaviť

DENNÝ ZÁZNAM BOLESTI

0

1

2

3

4

5

nepociťujem bolesť

mierna

nepríjemná

intenzívna

krutá

neznesiteľná

Inštrukcia: zaznamenajte intenzitu Vašej bolesti číslom z tabuľky v predznačenom období dňa:

 

ráno

poludnie

večer

noc

lieky

spánok

pondelok            
utorok            
streda            
štvrtok            
piatok            
sobota            
nedeľa            

 

DENNÝ ALGOGRAM S POUŽITÍM VIZUÁLNEJ ANALÓGOVEJ ŠKÁLY

 

© Všetky práva vyhradené. Súhlas s použitím slovenskej verzie dotazníka bolesti je podmienený uvedením citácie práce: K problematike kvantifikácie bolesti v neurológii. Slovenská verzia McGill-Melzackovho dotazníka bolesti. 


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999