TUMOROVÉ MARKERY

NÁZOV INDIKÁCIE NORMÁLNE HODNOTY
CEA prsia, pľúca, štítna žľaza, pankreas, vaječníky, rektum  0 - 4,6 µg/ml
CA 15-3 karcinóm prsníkov, metastázy do kostí  do 30 U/ml
CA 125 ovariálny karcinóm  do 35 U/ml
CA 72-4 ca pľúc, ca žalúdku, ca ovaria  do 6,70 U/ml
CA 19-9 ca žalúdku, ca pankreasu  do 29 U/ml
CA 242 karcinóm prsníka  do 14,7 U/ml
PSA karcinóm prostaty  do 4,5 µg/l
SCC karcinóm cervixu uteri, pľúc, úst a pažeráka  do 1,5 µg/l
PSA karcinóm prostaty  do 4,5 µg/l
Cyfra 21-1 ca pľúc, cervixu, močového mechúra  do 3,2 µg/l
AFP hepotocelulárnu ca, ca testes, teratokarcinóm  do 17 µg/l
NSE ca pľúc, feochromocytóm, neuroblastóm  do 13 µg/l
HCG ca testes  do 5 U/l
Ferritin morbus Hodgkin, melanóm, ca rekta, ca prsníka  do 400 µg/l

HEMATOLOGICKÉ PARAMETRE

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
Sedimentácia Er (FW) 3 - 9 7 - 12 /hod
Počet erytrocytov 4,3 - 5,9 3,7 - 5,3 x 1012/l
Hemoglobín 134 - 175 124 - 169 g/l
Hematokrit 0,39 - 0,49 0,35 - 0,45 l/l
Počet trombocytov 120 - 370 120 - 370 x 109/l
Počet leukocytov 4,0 - 10, 0 4,0 - 10,0 x 109/l 

HEMOKOAGULAČNÉ PARAMETRE

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
RČP 80 - 140 80 -140 s
Protrombínový čas 80 - 120 80 -120 %
INR 0,8 - 1,2 0,8 - 1,2  
APTT 29 - 42 29 - 42 s
Trombínový čas 14 - 18 14 - 18 s
Fibrinogén 1,8 - 3,6 1,8 - 3,6 g/l

ACIDOBÁZA

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
pH 7,36 - 7,44 7,36 - 7,44  
pCO2 4,8 - 5, 9 4,8 - 5,9 kPa
pO2 9,9 - 14,4 9,9 - 14,4 kPa
BE -2,5 - 2,5 -2,5 - 2,5 mmol/l
Saturácia O2 0,97 ± 0,02 0,97 ± 0,02  

BIOCHÉMIA ZÁKLADNÁ

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
Na 135 -145 135 - 145 mmol/l
K 3,5 - 5,5 3,5 - 5,5 mmol/l
Ca 2,02 - 2,60 2,02 - 2,60 mmol/l
Cl 95 - 110 95 - 110 mmol/l
urea 1,78 - 7,64 1,78 - 7,64 mmol/l
kyselina močová 180 - 416 180 - 416 µmol/l
kreatinín 61 - 115 44 - 90 µmol/l
celková bielkovina 68 - 85 68 - 85 g/l
albumín 35 - 55 35 - 55 g/l
glukóza 4,1 - 6,4 4,1 - 6,4 mmol/l
bilirubín celkový 6 - 25 6 - 25 µmol/l

HEPATÁLNE TESTY

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
AST 0,10 - 0,75 0,10 - 0,50 µkat/l
ALT 0,10 - 1,05 0,10 - 0,55 µkat/l
GMT 0,20 - 1,10 0,20 - 0,60 µkat/l
ALP 0,76 - 2,50 0,76 - 2,30 µkat/l

LIPIDOVÉ SPEKTRUM

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
cholesterol 3,88 - 5,20 3,80 - 5,20 mmol/l
HDL cholesterol  > 1,68  > 1,45 mmol/l
LDL cholesterol  < 3,90  <  3,40 mmol/l
triacylglyceroly  < 1,68  < 1,45 mmol/l

HORMÓNY

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
TSH 0,32 - 4,80 0,32 - 4,80 mU/l
T4 57 - 164 57 - 164 nmol/l
T3 1,23 - 3,10 1,23 - 3,10 nmol/l
FT4 13 - 25 13 - 25 pmol/l
FT3 3,5 - 6,8 3,5 -6,8 pmol/l

ZÁPALOVÉ MARKERY

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
CRP < 5,7 < 4,2 mg/l
ASLO < 200 < 200 IU/ml
RF (reumatoidný faktor) < 25 < 25 IU/ml
C3 0,9 - 1,9 0,9 - 1,9 g/l
C4 0,1 - 0,6 0,1 - 0,6 g/l

VYŠETRENIA PRI  INFARKTE MYOKARDU

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
CK < 4 < 2 µkat/l
CK-MB < 0,5 (nad 6% CK) < 0,5 (nad 6% CK) µkat/l
LDH < 7,5 <7,5 µkat/l
izoenzýmy LD1 14 - 25 14 - 25 %
izoenzýmy LD2 29 - 39 29 - 39 %
HBD < 3 < 3 µkat/l
HBD/LD 0,6 - 0,8 0,6 - 0,8  
myoglobin 5 - 70 5 - 70 g/l
CK-MB masa < 0,40 < 0,40 µkat/l
Troponín T < 0,05 < 0,05 µg/l
Troponín I < 0,5 < 0,5 µg/l
CRP < 5,7 < 4,2 mg/l
alfa-1-antitrypsín 0,79 - 2 0,79 - 2 g/l
fibrinogén 1,7 - 3,4 1,7 - 3,4 g/l

ANTIOXIDAČNÉ PARAMETRE 

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
vitamín A 0,7 - 3,5 0,7 - 3,5 µmol/l
beta karotén 0,92 - 10 0,92 - 10 µmol/l
vitamín C 0,5 - 2,0 0,5 - 2,0 mg/dl
vitamín E 300 - 1200 300 - 1200 µg/dl
malondialdehyd 0,2 -1,0 0,2 - 1,0  µmol/l
superoxiddismutáza  800 - 1400 800 - 1400 U/g Hgb
glutationreduktáza 30 - 46 30 - 46 U/g Hgb

 

ĎALŠIE ČASTO VYŠETROVANÉ PARAMETRE

PARAMETER MUŽI ŽENY JEDNOTKA
ionizované kalcium 1,03 - 1,23 1,03 - 1,23 mmol/l
ionizované magnézium 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5 mmol/l
magnézium 0,68 - 0,92 0,68 - 0,92 mmol/l
železo 12 - 26 12 - 26 µmol/l
väzobná kapacita železa 43 - 72 43 - 72 µmol/l
viskozita plazmy 1,7 - 2,1 1,7 - 2,1  
viskozita séra 1,4 - 1,8 1,4 - 1,8  

Poznámka: Uvedené referenčné hodnoty sú len orientačné, každé laboratórium uvádza svoje vlastné referenčné hodnoty, ktoré sú smerodajné pre hodnotenie výsledku.


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999