Odpovedal: Ján
Re: kontraindikácia liekov
(číslo príspevku 258.134, zo dňa 25.03.2024. videné 31x)
ODPOVEDAŤ / Predchádzajúci príspevok
 

Text príspevku číslo 258134:
Skôr ako odborný lekár predpíše pacientovi liek, sa spýta, aké lieky užíva doteraz. A kontraindikácie on pozná. Všeobecný lekár má lieky ktoré pacient užíva, zapísané v jeho karte. Lieky sa nepredpisujú od buka do buka. Môj internista má na dverách napísané: Noví pacienti nech si prinesú so sebou úplný zoznam liekov ktoré užívajú.