KLIEŠŤOM PRENÁŠANÉ OCHORENIA
BORELIÓZA (LYMSKÁ CHOROBA)

Všeobecné informácie
V letnom období ľudia častejšie navštevujú prírodu, a to často bez vhodného oblečenia, alebo úplne bez oblečenia. Od mája do septembra sa tak vystavujú možnosti infekcie baktériou (spirochétou) prenášanou kliešťom, s následkom možného infekčného ochorenia - boreliózou. Premorenosť kliešťov na Slovensku boréliou je priemerne asi 10%, v niektorých ohniskách môže byť vyššia. Predpokladá sa, že aby človek mohol byť infikovaný, je potrebná prítomnosť kliešťa na koži viac ako 24 hodín. Preto každodenná prehliadka tela i odevu na prítomnosť kliešťov môže byť prevenciou vzniku ochorenia.
Borelióza sa prejaví najčastejšie horúčkou, únavou, bolesťami svalov a kĺbov (hlavne kolien) ale predovšetkým výraznou červenou vyrážkou, ktorá sa postupne zväčšuje na veľkosť viac ako 10 – 15 cm. V tomto štádiu je najvhodnejšie vyhľadať lekára a ochorenie dôkladne preliečiť antibiotikami. U niektorých ľudí sa však tieto kožné prejavy neobjavia a ochorenie môže nepoznane pokračovať. Ďalšie príznaky skorého štádia infekcie môžu byť únava, bolesti hlavy, pocit obmedzenej hybnosti šije, bolesti svalov a kĺbov, zväčšené lymfatické uzliny alebo začervenanie spojoviek. Neliečené ochorenie môže prejsť do chronického štádia s postihnutím srdcového svalu a nervového systému ( zápaly mozgových obalov, mozgu, miechy, obrna tvárového svalstva a pod.). Vtedy je už často potrebné podávať v nemocnici antibiotiká do žily. Diagnózu je možné stanoviť vyšetrením krvi špeciálnymi testami. V oblasti výskytu kliešťa na koži je obvykle malá ranka alebo začervenanie, ktoré je normálnou reakciou na zaklieštenie.
Boréliozou môže byť po zaklieštení nakazený i pes, ktorého je však možné proti tomuto ochoreniu očkovať. U psa sa ochorenie prejaví horúčkou, nechutenstvom, opuchom kĺbov, stuhnutou chôdzou alebo krívaním. Vtedy je potrebné navštíviť veterinára, ktorý zaháji antibiotickú liečbu. Ústup ťažkostí je zvyčajne do 2 dní, potrebné je však, aby pes užíval antibiotiká ešte aspoň 2 - 4 týždne.
Preventívne opatrenia
Odporúča sa vyhýbať sa návštevám oblastí, v ktorých je vysoká prítomnosť kliešťov – vysoká tráva, krovie a pod, ako i ohniskám s vysokým výskytom infikovaných kliešťov. Odporúča sa nosiť ošatenie pokrývajúce čo najväčšiu časť tela, hlavne ponožky, topánky a dlhé nohavice. Odev by mal byť svetlý, aby sa z neho dali odstrániť prípadné neprisaté kliešte. Na nekryté časti tela je vhodné použiť špeciálne repelenty odpudzujúce kliešte. Dobré je užiť pred prechádzkou do prírody i vitamíny skupiny B. Každý deň je potrebné skontrolovať celé telo, ale i odev, vzhľadom na možnosť prítomnosti i veľmi malého kliešťa. Skontrolovať je potrebné i psa, ak ste ho mali so sebou. Kliešťa je potrebné odstrániť celého, čo najskôr, a najlepšie pinzetou. Pri odstraňovaní treba byť trpezlivý, telo kliešťa by sa nemalo rozmliaždiť. Odstránená musí byť hlavne tá časť kliešťa, ktorou bol prisatý. V prípade potreby, je kliešťa možné dať vyšetriť na prítomnosť borélií. Ak sa podarí kliešťa dokonale odstrániť do 24 hodín po zaklieštení, pravdepodobnosť infekcie je malá.
Informácie pre lekárov
Lymská choroba (borelióza) je multisystémové infekčné ochorenie postihujúce najčastejšie kožu, kĺby, srdce a nervový systém. Epidemiologickým agensom je baktéria – spirochéta Borrelia burgdorferi, pričom v Európe dominuje podtyp Borrelia afzelii vyvolávajúca kožné prejavy, a Borrelia garinii ktorá sa manifestuje neurologickými prejavmi. Prenášačom je kliešť Ixodes ricinus. Predpokladaný výskyt na Slovensku je viac ako 1000 nových ochorení ročne.
Prejavom skorej infekcie je erythema migrans – makulopapulárny erytém veľkosti asi 15 cm, ktorý sa objaví o niekoľko dní až týždňov po zaklieštení. Neskorším prejavom infekcie sú artralgie a myalgie. Komplikáciou môže byť i myokarditída alebo perikarditída. U neliečených pacientov sa môžu objaviť i prejavy postihnutia nervového systému – periférna lézia VII. nervu, meningoencefalitídy a myelopolyradikuloneuritídy, opísané boli i neuronitídy, depresie, panické ataky, chronický únavový syndróm a iné prejavy. Žiadne klinické manifestácie však nie sú pre boreliózu patognomické. Diagnóza by mala byť stanovená na podklade epidemiologickej anamnézy, klinického obrazu a výsledkov pomocných vyšetrení včítane sérologických.
V klinickej diagnostike sa štandardne vyšetrujú protilátky s antigénom B. burgdorferi imunofluorescenčnou metódou a metódou ELISA. IgM protilátky sú detekovateľné 3 - 6 týždňov po infekcii, IgG protilátky sa tvoria asi po 6 týždňoch, vrcholia po šiestich mesiacoch a pretrvávajú dlhodobo. Vzhľadom na možnosť falošne pozitívnych výsledkov, odporúča sa v prípade ich pozitivity následná konfirmačná reakcia metódou Western Imunoblot. Na niektorých pracoviskách je možná i detekcia tiel borélií prostredníctvom polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).
Terapeuticky sa odporúča doxycyklín (u dospelých), amoxycilín (aj u detí) po dobu aspoň 21 dní, v prípade postihnutia nervového systému ceftriaxón alebo cefotaxím intravenózne 28 dní.
Očkovacie látky pre človeka sú v štádiu výskumu a klinických štúdií, problémom je variabilita a neustála zmena povrchových antigénov borélií najmä v Európe.


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999