CELIAKIA

Celiakia (sprue, glutén-senzitívna enteropatia) je zápalové ochorenie tenkého čreva s precitlivelosťou na proteín gliadin. Gliadin je súčasťou gluténu (lepok), ktorý sa nachádza v pšenici, jačmene, raži a ovse. Predpokladá sa, že gluténový proteín spúšťa imunologickú reakciu, ktorej výsledkom je poškodenie sliznice (klkov) tenkého čreva. Ochorenie bolo opísané už v r. 1888, ale až po roku 1950 bol objavený spúšťací mechanizmus pozorovaním zlepšenia ochorenia u detí v Holandsku v čase nedostatku obilnín. U detí sa môže vyskytovať aj prechodná - tranzientná intolerancia gluténu (TGI).

EPIDEMIOLÓGIA

Počet ľudí s diagnostikovaným ochorením sa odhaduje na 1 : 2000 – 2500, pričom nediagnostikované ochorenie sa môže vyskytovať približne u jedného z 200 – 400 ľudí. V Európe je ochorenie pomerne časté, v Taliansku je odhadovaný výskyt 1 : 250, v Írsku 1 : 300 obyvateľov. Odhaduje sa, že v USA má toto ochorenie diagnostikované alebo latentné približne 1,5 milióna ľudí. V Afrike a v Ázii sa toto ochorenie vyskytuje zriedkavo.

GENETIKA

Predispozícia – náchylnosť na vznik gluténovej precitlivelosti je dedičná, a viazaná na bunkové antigény MHC D časti chromozómu 6: HLA DR3 – DQw2, DR5/7 DQ2 a DR4 – DQ8. U prvostupňových potomkov sa môžu, ale nemusia prejaviť príznaky ochorenia. Ochorenie nevzniká hneď po narodení, predpokladá sa účasť spúšťacieho mechanizmu (stres, tehotnosť, trauma, operácia, vírusová infekcia). Vznik ochorenia je častý okolo dvoch rokoch života, v 3. a 4. decéniu, ale môže sa prejaviť v ktoromkoľvek veku. 

IMUNOLÓGIA

Postihnutie tenkého čreva je v priamej súvislosti s antigénom v potrave, pričom táto reakcia sa líši od bežných potravinových alergií sprostredkovaných IgE a histamínom. Antigénom je proteín bohatý na aminokyseliny prolín a glutamín. Tento proteín sa vyskytuje v obilninách ale nie napríklad v ryži a v kukurici. Presné zloženie gliadinov, ktoré vyvolávajú zápal čreva nie je známe. Postihnutie klkov (villi) tenkého čreva zmenšuje plochu potrebnú na absorbciu dôležitých živín. 

PRÍZNAKY

Rozsah postihnutia tenkého čreva je rôzny a preto sú aj príznaky ochorenia rôzne. Hnačky so zapáchajúcou šedou stolicou s nestráveným tukom, úbytok hmotnosti a celková slabosť môžu byť prvými príznakmi ochorenia. U niektorých chorých je postihnutá len začiatočná časť tenkého čreva, v ktorej sa vstrebáva železo a ochorenie sa prejaví len málokrvnosťou (anémiou). Pri ďalšom nepoznanom priebehu ochorenia sa prejavujú aj ďalšie príznaky vyvolané nedostatkom dôležitých vitamínov a minerálov (osteoporóza, tetanický syndróm - zvýšenej nervosvalovej dráždivosti a pod.).

Precitlivelosť na lepok sa môže prejaviť aj kožnými príznakmi (dermatitis herpetiformis), najčastejšie začervenaním a pálením vonkajšieho povrchu končatín (najmä v oblasti lakťov a kolien).

DIAGNÓZA

Dôkaz antigliadinových protilátok (AGA) triedy IgG a IgA, a antiendomýziových protilátok (EMA) triedy IgA, antijejunálnych protilátok (JAB) a antiretikulínových protilátok (ARA). U pacientov s pozitívnym výsledkom imunologických testov je indikovaná biopsia tenkého čreva (histologické vyšetrenie odobratej vzorky), ktorou je možné potvrdiť diagnózu. Často je potrebná opakovaná biopsia aj s časovým odstupom (po diéte) alebo pri nezlepšovaní ochorenia. K diagnóze sú často potrebné aj špeciálne rtg vyšetrenia. Až zistenie zlepšenia alebo ústupu príznakov ochorenia (aj pomocou biopsie) po prísnej diéte môže niekedy definitívne potvrdiť diagnózu. Potrebné je vylúčiť aj iné ochorenia spôsobujúce malabsorbciu (poruchu vstrebávania živín v čreve) ako napr. Crohnovu chorobu, Whippleovu chorobu, parazitózy a iné ochorenia.

PROGNÓZA

Celoživotné dodržiavanie bezlepkovej diéty umožňuje život bez ťažkostí a predchádza vzniku komplikácií (napríklad lymfómov). Sliznica čreva sa regeneruje pri prísnom dodržiavaní diéty, choroba je v tomto prípade reverzibilná. Ak sa ochorenie nelieči (prísnou diétou), alebo je nepoznané, vznikajú mnohé komplikácie spôsobené aj nedostatočným vstrebávaním živín – postihnutie nervového systému, kostí, pankreasu, pečene, štítnej žľazy a iné vážne ochorenia (epilepsia, diabetes mellitus).

LIEČBA

Nevyhnutným predpokladom liečby je prísne (celoživotné) dodržiavanie bezlepkovej diéty. Len v ťažkých a rezistentných neskoro diagnostikovaných prípadoch je indikované krátkodobé podávanie kortikoidov. Substitučná liečba sa podáva pri nedostatku dôležitých vitamínov a minerálov. Najčastejšie sa ordinujú perorálne alebo parenterálne (nie cez ústa ale napr. injekciou) podávané vitamíny skupiny B, kyselina listová, D vitamín, železo, vápnik, horčík, kálium a ďalšie pre organizmus nevyhnutné látky. Táto liečba je však prísne individuálna a musí ju ordinovať lekár podľa aktuálneho stavu pacienta. Bežne predávané vitamíny (bez lekárskeho predpisu) sú určené pre zdravých ľudí s normálnym vstrebávaním. Preto len lekár môže určiť kedy, akú dávku, ako dlho a v akej aplikačnej forme je potrebné substituovať (nahradiť) chýbajúce vitamíny, minerálie a ostatné živiny. Súčasťou liečby je aj prevencia infekcií a liečba prípadných komplikácií ochorenia. Vhodná je aj vyvážená strava s nižším obsahom živočíšnych tukov a vyhýbanie sa psychickým stresom.

DIÉTA

Po diagnostikovaní ochorenia je diéta s vylúčením potravín obsahujúcich glutén jediným spôsobom ako zabrániť ďalšiemu poškodeniu črevnej sliznice. Už po dvoch týždňoch diéty pozoruje väčšina chorých zlepšenie stavu. Výrazné zlepšenie zdravotného stavu sa prejaví po niekoľkých mesiacoch u mladých ľudí a o 2 – 3 roky u starších. Kontrolné bioptické vyšetrenie ukáže zlepšenie alebo úplný ústup príznakov zápalu tenkého čreva. Nevyhnutnosťou pre úspešné dodržiavanie diéty je presné označovanie potravín ako „gluten-free“. Krvný test dôkazu gluténových protilátok pomocou jednoduchého ELISA testu umožňuje zistiť ako prísne pacient dodržuje diétu. Testy na podobnom princípe sa predávajú aj na testovanie prítomnosti gluténu v potravinách. Moderné technológie výroby potravín spôsobili prítomnosť gluténu prakticky vo všetkých vyrábaných, upravovaných alebo konzervovaných potravinách. Kombináciou ryže, kukurice, zemiakov a ďalších bezlepkových potravín je možné vyrábať plnohodnotné produkty pre kvalitnú bezlepkovú diétu. Vhodné potraviny sú napríklad ryža, kukurica, sója, ovocie, zemiaky, tvrdé syry, ovocné a zeleninové produkty (ak neobsahujú gluténové stabilizátory alebo prísady zväčšujúce ich objem). Nevhodné sú všetky potraviny obsahujúce pšenicu, jačmeň, raž a ovos. Tieto suroviny sú používané aj pri výrobe mäsových výrobkov (lunch-meat, párky a pod.). Mäkké syry a zmrzlina môžu obsahovať gluténové stabilizátory. Mnohé druhy alkoholu a alkoholových prísad v liekoch môžu byť z obilnín. Na každom výrobku by malo byť presné zloženie, zoznam prísad, a telefónne číslo (zadarmo) na výrobcu. Jedine výrobca Vás môže spoľahlivo informovať, či vo výrobnom procese nebol použitý glutén ani v minimálnom množstve a takýto výrobok by mal byť označený ako bezlepkový. Aj v reštauráciách by jedlá pre bezlepkovú diétu mali byť osobitne vyznačené. To isté sa týka aj označovania liekov (sirupy proti kašľu obsahujú často alkohol z obilnín). V USA je približne 88 organizácií, ktoré pomáhajú chorým radami, edukačnými programami ako aj s legislatívou (označovanie produktov).

DOJČENIE A CELIAKIA

V poslednom čase sa objavujú informácie, podľa ktorých je zdraviu prospešné dávať dieťaťu potraviny s gliadinom ešte pre skončením dostatočne dlhého dojčenia. Takýto postup podľa niektorých autorov môže oneskoriť manifestáciu alebo zmierniť prejavy ochorenia. Iné štúdie však takéto pozorovania nepotvrdili. Dlhé obdobie kojenia má však v každom prípade priaznivý vplyv na zdravie dieťaťa.

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCIA

U niektorých pacientov sa najmä v začiatku ochorenia prejavuje neznášanlivosť aj ďalších potravín ako napr. kvasnice, huby, sója, kurčatá, vajcia, tuniak a mlieko. Enzým laktáza je potrebný k rozloženiu a k vstrebávaniu laktózy (mliečneho cukru) z kravského mlieka v črevných klkoch (z laktózy vzniká glukóza a galaktóza). Pri alergii na lepok a zápalovom postihnutí tenkého čreva sa často prejavujú aj príznaky laktózovej intolerancie: nutkanie na zvracanie, nafukovanie, hnačka a pod. v čase 30 minút – 2 hodiny po konzumácii mlieka alebo inej potraviny obsahujúcej laktózu. Po prísnom dodržiavaní bezlepkovej diéty, sa po období jedného až dvoch rokoch obnoví funkcia črevných klkov, a príznaky laktózovej a inej (negluténovej) intolerancie by sa už nemali prejavovať. V diagnostike sa používa laktózový tolerančný test: po hladovke a vypití mliečneho nápoja sa sleduje v krvi hladina cukru (glykémie) opakovane v priebehu dvoch hodín. Ďalší test určuje obsah vodíka (hydrogen) vo vydýchnutom vzduchu, ktorý je vytvorený z nestrávenej laktózy v čreve. Tieto testy nie sú vhodné pre malé deti. Jednoduchým vyšetrením sa dá zmerať množstvo kyselín v stolici – kyselina mliečna a ďalšie kyseliny sú tiež prejavom nestráveného mliečneho cukru. V liečbe je potrebná diéta, ktorá je individuálna a vhodné potraviny a ich množstvá je potrebné určiť metódou pokusu a omylu. Niekto vypije bez subjektívnych ťažkostí len jeden pohár mlieka, iný dva poháre a pod. A pre tých, ktorí netolerujú ani malé množstvo laktózy sa dajú voľne (bez predpisu) kúpiť prípravky s laktázovými enzýmami. Niekoľko kvapiek sa pridá do pohára mlieka a po 24 hodinách uloženia mlieka v chladničke je obsah laktózy nižší o 70 %, po zohriatí a následnom pridaní enzýmu až o 90 %. V obchodnej sieti sú (alebo mali by byť) aj mlieka s nižším obsahom laktózy, pričom obsah ostatných výživných látok je zachovaný. Laktózu (mliečny cukor) môžu obsahovať aj ďalšie výrobky ako napr. instantné zemiaky, polievky, dressingy, lunch meat a mnohé iné. Laktóza môže byť súčasťou až 20 % liekov. Preto je potrebné rovnako pozorne čítať zloženie výrobku, alebo informovať sa u výrobcu na obsah laktózy. Vo veku 19 – 50 rokov sa odporúča konzumovať 1000 mg kalcia denne. Komplikáciou diéty s úplným vynechaním mliečnych výrobkov môže byť osteoporóza (rednutie kostí).

UPOZORNENIE

Všetky informácie uvedené v tomto článku sú len edukačnou pomôckou. Nemôžu nahradiť vyšetrenie a liečbu u lekára – špecialistu (gastroenterológa), a v žiadnom prípade nemôžu byť použité na (samo-) diagnostiku alebo (samo-) liečbu ochorenia. U každého sa toto ochorenie prejavuje rôzne, a každý chorý musí byť pravidelne kontrolovaný lekárom, pričom by mali byť realizované skríningové vyšetrenia na včasnú detekciu možných komplikácií. Táto stránka sprístupňuje chorým celosvetové medicínske informácie, nerieši však problémy dostupnosti v článku uvedených vyšetrovacích metód, problémy označovania potravín, názvy a triedenia E-kódov, výrobu, dovoz, distribúciu a dostupnosť bezlepkových potravín a pod. Priestor nášho diskusného fóra je však ideálny pre pacientov, aby si vzájomne vymieňali svoje skúsenosti a informácie aj z tohto pohľadu. Ak v názve otázky uvediete slovo „celiakia“ môžete v diskusnej časti sledovať všetky príspevky na túto tému pomocou vyhľadávača. Ak sa termín celiakia v nadpise nenachádza, selekcia príspevkov je možná pomocou vyhľadania tohto názvu v texte otázky alebo odpovede. 


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2000