cornea_logo.jpg (86759 bytes)
je pracoviskom refrakčnej chirurgie excimerovým laserom
zamerané na odstraňovanie krátkozrakosti a astigmatizmu

Zrak je pre väčšinu z nás najdôležitejším zmyslom v živote. Pocity, vône, chute a zvuky iba dokresľujú náš obraz o okolitom svete, ktorý si až z osemdesiatich percent vytvárame očami. Pritom však až 80 % populácie trpí dioptrickými chybami zraku: krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou a astigmatizmom.

Očné chyby sa od 13. storočia korigujú okuliarami. Táto dodnes najrozšírenejšia pomôcka však mnohým ľuďom nevyhovuje či dokonca prekáža pri práci, športovaní alebo iných záľubách. Preto už v roku 1983 americký očný lekár Trokel vyvinul novú doslova revolučnú metódu korekcie dioptrických očných chýb: fotorefrakčnú keratektómiu - je to mikrochirurgický zákrok pomocou excimerového lasera.

Excimerový laser pracuje na fotochemickom princípe. Je schopný odstrániť povrchovú časť rohovky do hĺbky len niekoľko desiatok mikrónov, v závislosti od toho koľko dioptrií odstraňujeme. Laserový lúč zmení zakrivenie rohovky a tým odstráni dioptrickú chybu. Státisíce klientov na celom svete, ktorí sa podrobili korekcii dioptrických očných chýb pomocou excimerového lasera môžu potvrdiť dlhodobo vynikajúce výsledky dosiahnuté pomocou tejto metódy . Fotorefrakčná keratektómia excimerovým laserom je najefektívnejšia a najbezpečnejšia metóda na odstránenie dioptrických chýb očí. Prostredníctvom špecializovaného pracoviska CORNEA využívajú jej výhody už aj slovenskí klienti.

Ak ste krátkozrakí alebo máte mínusový astigmatizmus a z rôznych dôvodov nemôžete alebo nechcete nosiť okuliare ani kontaktné šošovky, obráťte sa s dôverou na nás. CORNEA, pracovisko refrakčnej chirurgie excimerovým laserom, je očná ambulancia vybavená najmodernejšou špičkovou technikou. Zákrok excimerovým laserom sa robí ambulantne, to znamená, že hneď po zákroku môže ísť pacient domov.

 

Krátkozrakosť (myopia)

Krátkozrakosť je refrakčná chyba, pri ktorej sa lúče prichádzajúce do oka rovnobežne lámu pred sietnicou. Znamená to, že ostrý obraz vzniká pred sietnicou a na sietnici vzniká  obraz rozmazaný. Krátkozraké oko má posunutý ďaleký bod do konečnej vzdialenosti a všetky objekty za týmto bodom vidí oko rozmazane. Do blízka však vidí krátkozraké  oko dobre. Táto refrakčná chyba sa koriguje rozptylkami konkávnymi (mínusovými) sklami.

Astigmatizmus

Zvláštny typ refrakčnej chyby predstavuje astigmatizmus. Astigmatické oko nemá vo všetkých rezoch (meridiánoch) rohovky alebo šošovky rovnakú silu lomivosti. Za fyziologické pokladáme to, ak je rohovka viacej zakrivená vo vertikálnom meridiáne a menej v horizontálnom. Oko s vyššou hodnotou astigmatizmu vidí predmety deformované alebo zdvojené.

Čo predchádza operácii excimerovým laserom

Každý záujemca o operáciu excimerovým laserom musí u nás absolvovať kompletné očné vyšetrenie. Na základe tohto vyšetrenia a individuálneho pohovoru sa rozhodne či je operácia vhodná. Dva týždne pred operáciou sa nesmú nosiť mäkké kontaktné šošovky a minimálne štyri týždne sa nesmú nosiť tvrdé kontaktné šošovky. 

Záujemca o zákrok musí mať nad osemnásť rokov a jeho dioptrická chyba musí byť stabilizovaná. 

Operácia excimerovým laserom nie je vhodná pre:

ženy v tehotenstve 

ľudí so sklonom k tvorbe nadmerných (keloidných) jaziev

pacientov s reumatickým ochorením

pacientov s cukrovkou

pacientov s kardiostimulátorom

pacientov s ťažkými zmenami na sietnici

pacientov s niektorými ochoreniami rohovky

MUDr. Eva Ponťuchová,CSc., lekárska riaditeľka pracoviska CORNEA


WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2001