MOZGOVÝ INFARKT

Daň civilizácii? Nadmerné jedenie, neprimerané pitie, fajčenie, stres, nedostatok pohybu, vysoký tlak, cukrovka. Stačí niekoľko sekúnd alebo minút a človek sa ocitne často až na úrovni malého dieťaťa. No namiesto matky je to logopéd, ktorý učí povedať prvé zrozumiteľné slovo, rehabilitačný lekár učí robiť prvé kroky, ďalší vymieňajú plienky… Tak vyzerá človek, ktorého „trafil šľak“ alebo prekonal „mozgovú mŕtvicu“.

Prejavy krvácania do mozgu a ložiskovej ischémie mozgu sú podobné: náhle oslabenie končatín a úst na opačnej strane, poruchy reči pri postihnutí dominantnej (ľavej) hemisféry, nezrozumiteľná reč, strata citlivosti a iné príznaky z postihnutia centrálneho nervového systému.

Mozgové krvácanie vzniká najčastejšie po prasknutí cievy typicky v oblasti bazálnych ganglií u hypertonikov, zriedkavejšie cievnej rozšíreniny (aneuryzmy) alebo malformácie. Častejšie vzniká po námahe, rozčúlení a zvýšení krvného tlaku, môže sa vyskytnúť aj porucha vedomia, bolesti hlavy, napínanie na zvracanie alebo zvracanie.

Mozgová ischémia (nedokrvenie) vzniká najčastejšie pri zníženom prietoku krvi v aterosklerotiky zúžených mozgových cievach, môže byť však aj dôsledkom vmetku (embólie) krvnej zrazeniny zo srdca, z ciev alebo dôsledkom vzniku krvnej zrazeniny v cievach krku alebo mozgu (trombóza). Príznaky závisia od zásobovacej oblasti (riečiska) cievy, ktorá je postihnutá. Najčastejšie je to arteria cerebri media, menej často oblasť vertebrobazilárneho povodia (mozoček). Podľa dĺžky trvania môže vzniknúť varujúci tranzitórny ischemický atak (TIA), ktorého príznaky ustúpia zvyčajne do 24 hodín, alebo ložisková ischémia mozgu (LIM) s náhlym, progresívnym alebo zlepšujúcim sa priebehom.

Akékoľvek, aj prechodné príznaky vzniku neurologického deficitu – tŕpnutie, slabosť, mravčenie alebo pálenie končatín (pocity zdrevenenia alebo zmŕtvenia končatiny), poruchy reči, poruchy vyjadrovania, alebo pocity točenia okolia (závraty), môžu byť prvými príznakmi nedokrvenia mozgu (ischémie).

Najlepšou liečbou je prevencia. Správna liečba TK, redukcia rizikových faktorov, zmena životosprávy, užívanie liekov zlepšujúcich vlastnosti krvi, umožňujú minimalizovať riziko vzniku. Sú štáty kde sa preventívnymi opatreniami podarilo významne obmedziť incidenciu vzniku mozgového infarktu (Japonsko, Fínsko, Taliansko).

Po vzniku mozgového infarktu je potrebné urgentné CT vyšetrenie mozgu na odlíšenie ischémie (i keď v prvých hodinách po vzniku nie sú prítomné ischemické zmeny) od mozgového krvácania. Pacienta je vhodné hospitalizovať na neurologickej klinike (intenzívnej cerebrálnej jednotke) a v prípade krvácania do mozgu je často potrebná konzultácia neurochirurga vzhľadom na možnú operačnú liečbu (odsatie hematómu).

Farmakologická liečba je zameraná na postupnú úpravu krvného tlaku, obmedzenie vzniku edému, podporu metabolizmu mozgového tkaniva a prevenciu vzniku krvných zrazenín (tromboembólie). Dôležitá je včasná a pravidelná pohybová rehabilitácia už v prvých dňoch po vzniku ložiskovej ischémie mozgu, a v prípade porúch reči alebo vyjadrovania aj kvalifikovaná logopedická starostlivosť.

Po liečbe akútneho štádia je vhodné preložiť pacienta na doliečenie do špecializovaného rehabilitačného centra.


Posledná aktualizácia: 03.09.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2001