PREVENCIA RAKOVINY

Rakovina. Diagnóza ktorá v okamihu zmení život človeka a jeho blízkych. Prečo práve ja? Mohol som to nejako ovplyvniť? Urobil som niečo zlé, alebo som to zdedil po predkoch? Čo ma čaká - vyliečim sa? Mám dôverovať lekárom alebo liečiteľom? Je pravda, že každý tretí človek v priemyselných krajinách ochorie na rakovinu a každý piaty na ňu aj zomrie?

OBSAH:

 1. Úvod
 2. Mýty a fakty
 3. Čo robiť ak sa dozviem diagnózu?
 4. Epidemiológia rakoviny – Internetové zdroje
 5. Etiológia rakoviny
 6. Európsky kódex proti rakovine
 7. Prevencia rakoviny - životospráva
  Strava a rakovina
  Aké sú odporúčané nápoje v súvislosti s prevenciou rakoviny
  Čaje – zelený a čierny čaj
  Doplnky výživy - antioxidanty
  Fajčenie a rakovina
  Stres a rakovina
  Psychoneuroimunológia
  Ďalšie rizikové faktory vzniku rakoviny
 8. Prevencia rakoviny – všeobecné vyšetrenia
  Nádorové markery
  Imunologické testy
 9. Prevencia rakoviny – špeciálne vyšetrenia
  Rakovina prsníka
  Rakovina krčku maternice
  Rakovina čreva a konečníka
  Rakovina prostaty
  Rakovina testes
  Rakovina kože
 10. Prevencia rakoviny – Internetové zdroje
 11. Príloha - doplnky výživy a ďalšie látky používané v prevencii rakoviny

Úvod
Rakovina je ochorenie spôsobené genetickou mutáciou. Vzniká akumuláciou mutácii v génoch, ktoré regulujú rast a množenie buniek. Génové mutácie môžu zmeniť zdravú bunku na malígnu bunku. Slovo malígne je odvodené od latinského základu „zle“ vo vzťahu týkajúceho sa k životu. Benígne znamená naopak dobrú prognózu. Rakovina je neobmedzené a nekontrolované množenie buniek, ktoré prestali podliehať kontrolným mechanizmom organizmu, pričom vznikne neúčelná nová masa tkaniva (novotvar) ktorá nekontrolavane rastie a invazívne sa šíri - Čo je to rakovina.
Predpokladá sa, že asi 70 % génových mutácii je zapríčinených vplyvom prostredia a teda sú závislé aj od toho čo jeme, čo dýchame, s akými chemikáliami prichádzame do styku. Asi 30 % nádorov vzniká v súvislosti s nesprávnym príjmom potravy. Ľudia ktorí konzumujú viacej kalórii majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku génových mutácií a tým aj rakoviny. Ale aj nedostatok niektorých výživných látok, najmä tzv. antioxidantov môže spolupôsobiť pri vzniku rakoviny. Dôležité sú aj psychické vplyvy.
Človek má schopnosť reparovať génové mutácie, ktoré môžu vznikať každý deň, ale za normálnych okolností sú neustále reparované, a bunka sa nezmení na rakovinovú bunku.
Väčšina nádorov vzniká v neskoršom veku (viac ako 55 rokov) kedy sú reparačné mechanizmy menej intenzívne a imunitný systém nie natoľko výkonný aby malígne bunky zlikvidoval. Sú však aj nádory vyskytujúce sa v akomkoľvek veku i v detskom veku (leukémie). Nádor tvoria často bunky, ktoré sú menej diferencované a líšia sa od tkanív z ktorých pochádzajú. Často sa v nádore tvoria vlastné nové cievy a tento proces sa nazýva angiogenéza. Malígne nádory sa môžu objaviť na inom mieste, v inom orgáne priamym šírením, alebo rozsevom lymfatickou či krvnou cestou, čím vznikajú metastázy.

Späť na obsah

Mýty a fakty
O rakovine koluje množstvo nepodložených mýtov, niektoré z nich sú uverejnené na českej stránke Onkofórum

Čo robiť ak sa dozviem diagnózu?
„Je mi ľúto, ale musím Vám oznámiť, že máte rakovinu“. Táto veta je ako studená sprcha.
Dobré je poznať presnú diagnózu a spolupracovať. Často rakovina rástla niekoľko rokov (napríklad 5 rokov) ale ak je včas diagnostikovaná, je možné pacienta liečiť a často aj vyliečiť. Terapie je v zásade chirurgická, ožarovanie a chemoterapia. Čím skôr sa začne, tým je väčšia nádej na úspech. Neverte rôznym „ľudovým liečiteľom“. V čase šírenia informácii na Internete je nepravdepodobne že by niekto vynašiel v nejakej skrýši „liek proti rakovine“ a nikto by sa to nedozvedel. Porozprávajte sa so svojim lekárom o všetkých možnostiach liečby a prognózy. Je dobré vedieť aj názor iného lekára (second opinion). Nepodliehajte panike, depresii a pocitom beznádeje. Len optimizmus môže Váš stav zlepšiť. Vytvorte si partnerský vzťah so svojim lekárom – onkológom (špecialistom pre nádory). Potrebná je pomoc a pochopenie rodiny a v prípade potreby aj pomoc psychológa. Vyrovnávanie sa s ochorením prechádza niekoľkými štádiami: negácia diagnózy, zlosť a zúrivosť, vyjednávanie s osudom, depresia a nakoniec súhlas – podrobenie sa neodvratnému osudu.

Späť na obsah

Epidemiológia rakoviny – Internetové zdroje
V štátoch východnej Európy mortalita na rakovinu stúpa - Trendy v mortalite na rakovinu v európskych krajinách
Štatistika výskytu v okolitých krajinách a podľa typov nádorov je na stránke WHO mortality database
Český register epidemiológie nádorov je na stránke World oncology network
Podrobná štatistika je k dispozícii na stránke National Cancer Institute
Zoznam linkov na epidemiológiu (štatistiku) je na stránke Health links
Štatistika za rok 1993 v SR - Zhubné nádory v SR v r. 1993 (spolu 19 728 nových ochorení)

Späť na obsah

Etiológia rakoviny
Dedičnosť – geneticky podmienené formy nádorov autozomálne dominantné (neurofibromatóza), alebo recesívne dedičné. Familiárne formy sa vyskytujú častejšie v niektorých rodinách (prsníka, ovária). Reprodukčné faktory sú rozhodujúce pri vzniku asi 3 % nádorov. Ďalšie nádory môžu byť spôsobené fajčením (30 %), nadmernou alebo nedostatočnou výživou (30 %), stykom s chemikáliami (5 %), vírusmi (5 %), alkoholom (3 %). Baktéria Helicobacter pylori sa môže podľa niektorých štúdii podielať na vzniku rakoviny žalúdka. Najčastejšie karcinogény v súvislosti s prácou sú: azbest, benzén, chróm, nikel, radón, vinyl chlorid a ďalšie. Pesticídy, najmä herbicídy môžu byť spojené s vyšší rizikom vzniku niektorých foriem rakoviny (ústa, žalúdok, pľúca, črevo, prostata, krv). Farmári prichádzajú do styku aj s ďalšími škodlivinami (mykotoxíny, aflatoxíny). Odporúča sa dodržiavať návod k prípravkom, nepoužívať ich cez veterné dni, dodržiavať zásady hygieny, dôkladne sa umývať teplou vodou. Studená voda neodstraňuje pesticídy tak účinne ako horúca voda. Častou formou rakoviny u človeka je melanóm. Odporúča sa chrániť od malička pred slnečným žiarením najmä v čase od 10,00 – 15,00 hod. Používať ochranné prostriedky s faktorom (SPF) minimálne 15. Ďalším faktorom pri vzniku niektorých foriem rakoviny - najmä prsníka je stres a depresia.

Späť na obsah

Európsky kódex proti rakovine (Zdroj: Ten rules to prevent cancer)

 1. nefajčite
 2. alkoholické nápoje konzumujte mierne
 3. často jedzte čerstvé ovocie, zeleninu a obilniny, pretože obsahujú vlákninu
 4. obmedzte spotrebu tuku a cvičte, vyvarujte sa vzniku nadváhy
 5. vyhýbajte sa nadmernému slneniu, chráňte pred slnkom aj svoje deti
 6. dodržujte hygienické a bezpečnostné pokyny, najmä pri výrobe a manipulácii s látkami spôsobujúcimi rakovinu
 7. navštívte lekára, ak objavíte na tele hrčku, zmeny znamienka alebo krvácanie bez príčiny
 8. navštívte lekára ak máte dlhotrvajúce ťažkosti ako chrapot, kašeľ, nepravidelnú stolicu alebo ak chudnete bez známej príčiny
 9. jedenkrát ročne absolvujte skríning zameraný na vyhľadávanie rakoviny
 10. pre ženy: kontrolujte si pravidelne prsia a po 50-tom roku pravidelne mamografiu, gynekologické prehliadky a stery z krčku maternice

Späť na obsah

Prevencia rakoviny - životospráva
Pravdepodobnosť vzniku rakoviny zvyšuje rodinná záťaž a niektoré komplexné vplyvy životosprávy ako napr. nedostatok odpočinku, spánku, nedostatok pohybu alebo dlhodobé stresové situácie. Okrem toho vplyvy vonkajšieho prostredia (chemikálie, znečistenie ovzdušia).
Ďalšie faktory sú špecifické podľa orgánov – fajčenie, slnečné žiarenie, radiácia, chemikálie, výživa.
Primárna prevencia zahŕňa opatrenia zamerané na zmenu životného štýlu, sekundárna prevencia vyšetrenia a opatrenia v súvislosti so zisteným alebo predpokladaným nádorom.
Riziko vzniku niektorých druhov nádorov môžete odhadnúť vyplnením dotazníka v anglickom jazyku na stránke Your cancer risk

Strava a rakovina
Aké sú vhodné jedlá v súvislosti s prevenciou rakoviny?
Predpokladá sa, že aspoň jedna tretina nádorov je spôsobená tým čo jeme. Štúdia žien v Iowe ukázala, že ženy, ktoré v strave uprednostňovali hovädzie steaky, hamburgery, šunku alebo slaninu - mali 4,62 násobne vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka.
Neodporúčajú sa rafinované a syntetické potraviny: výrobky z bielej múky a rafinovaný cukor. Nevhodné sú hydrogenované tuky, dlho varené a rafinované jedlá. Počas varenia pri vysokých teplotách vznikajú hetero-cyklické amíny. Nevhodné je mäso s obsahom nitrosaminu a aflatoxinom (B-1) kontaminované rastliny (ryža, obilininy). Nádory využívajú prímárne glukózu ako zdroj energie - množstvo cukru v strave sa odporúča obmedziť. Antikarcingénne účinky má brokolica. Nízka hladina cholesterolu koreluje s vyšším výskytom nádorov. Sója má priaznivý efekt. Strava by mala byť čerstvá a prirodzená, čo najmenej upravovaná. Dlhé a nevhodné skladovanie kazí kvalitu potravín. Strava by nemala byť jednostranná, ale pestrá. Menej červeného mäsa, viac kuracieho a rýb. Namiesto vyprážania na tukoch uprednostniť prípravu jedla dusením. Odporúča sa jesť denne päť alebo viac porcií rôznych druhov ovocia a zeleniny. Prednostne by mali byť konzumované celozrnné výrobky. Jedlo je potrebné dôkladne požuť, neponáhľať sa a nerozptyľovať sa pri jedle. Prestať jesť, keď je žalúdok naplnený do dvoch tretín. Jesť len pri pocite hladu. Stolica by mala pravidelná, pri tendencii k zápche zvýšiť množstvo vlákniny, tekutín, korenín a pikantných prísad (napr. papričky chilli). Črevná flóra by mala byť v rovnováhe, najmä pri stresoch, nepravidelnej strave a po antibiotickej liečbe dostatočný príjem probiotických vitamínov (Acidophillus) vo forme potravinových doplnkov alebo jogurtov so živými bakteriálnymi kultúrami (Actimel, Activia). Primerane k strave je potrebné sa pohybovať: 30 – 60 minút fyzickej aktivity každý deň, tak aby bol príjem a výdaj energie v rovnováhe a aby hmotnosť bola primeraná veku a výške (nie príliš vysoká ale ani príliš nízka).
Príklady:
Vhodné potraviny:
brokolica, celer, kapusta, chren, kukuričné, ryžové a pšeničné otruby, karfiol, losos, makrela, mrkva ananás, redkvička, sardinky, sladké zemiaky, sója, špenát, tuniak, tekvica, fazuľa, cibuľa, cesnak
Nevhodné potraviny: alkohol, slanina, údeniny, údené ryby, maslo, margarín, olej, pečeň, tučné mäso, tabak
Nevhodné additíva: BHA, BHT, farbivá, dusičnan sodný, propylgalát
Internetové zdroje: Strava v prevenci nádoru, Strava a rakovina, Národní program zdraví Potrava a rakovina, Ďalší aspekt obezity - vzťah k rakovine

Späť na obsah

Aké sú odporúčané nápoje v súvislosti s prevenciou rakoviny?
Podľa niektorých štúdii mierna konzumácia vína znižuje riziko vzniku niektorých druhov rakoviny. Niektoré antioxidačné látky sa nachádzajú priamo v ovocí (hrozno). Odporúča sa konzumovať maximálne 1 pohár (2 dcl) vína denne pre ženy a 2 poháre pre mužov. Červené víno má výraznejšie antioxidačné účinky ako biele víno. Nadmerná konzumácia alkoholu, najmä destilátov zvyšuje riziko vzniku niektorých druhov rakoviny. Obmedziť je preto potrebné aj konzumáciu ostatných druhov nápojov na 0,3 dcl piva a 0,05 dcl destilátov denne (pre ženy), pre mužov maximálne dvojnásobné množstvo.
Články: Víno a resveratrol: prevencia rakoviny?, Konzumácia alkoholu a riziko rakoviny vaječníkov
Čaje – zelený a čierny čaj
Zelený čaj obsahuje rôzne zložky (kofeín, epigallocatechin gallate EGCG, flavonoidy, theanine). Polyfenol v zelenom čaji EGCG je inhibítorom proliferácie nádorových buniek. Theanin môže zvyšovať účinnosť chemoterapie V Japonsku bolo pozorované zlepšenie klinického stavu po užívaní zeleného čaju pri nádoroch prsníka, pažeráku, pečene, pľúc, kože a žalúdka. Množstvo konzumovaného zeleného čaju bolo priemerne 4 – 6 šálok denne. K dispozícii sú aj doplnky výživy – tablety s extraktom zeleného čaju. Zdraviu prospešné účinky má aj pitie čierneho čaju -  Antioxidačná aktivita čajových polyfenolov in vivo

Späť na obsah

Doplnky výživy - antioxidanty
Čo sú to radikály, čo je to oxidačný stres?

V organizme bežne vznikajú reaktívne formy kyslíka a dusíka, ktoré sa uplatňujú pri vzniku rôznych ochorení. Môžu spôsobovať vznik mutácii a indukciu onkogénov.
Predpokladá sa, že antioxidanty pomáhajú chrániť gény pred mutáciami, ktoré vznikajú vplyvom faktorov okolitého prostredia, najmä potravy. Účinok antioxidantov bol študovaných v mnohých štúdiach na ľuďoch, zvieratách, ale aj in vitro. Antioxidanty inhibujú protein kinázu C, inhibijú expresiu onkogénov, a chránia tkanivo pred účinkom voľných kyslíkových radikálov. Oxidačný stres sa podiela na vzniku mnohých ochorení (cievne, reumatické, degeneratívne – Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a iné). Antioxidanty musia preniknúť na miesta želateľného účinku. Pri kombinovanom podávaní je potrebná vyváženosť, musia byť podávané dostatočne dlho a v správnom čase.
Predpokladané účinky niektorých antioxidačných látok sú uvedené v PRÍLOHE.

Späť na obsah

Fajčenie a rakovina
Predpokladá sa, že fajčenie sa podiela na vzniku rakoviny až v 30 %. Je zodpovedné približne za každé piate úmrtie v USA. (približne 430.700 úmrtí ročne). Celosvetovo približne 12 % z novozistených rakovín je rakovina pľúc. Tabak obsahuje viac ako 2.500 komponent, oveľa viac ich bolo identifikovaných v tabakovom dyme. Veľa z nich má možné tumorigénne a karcinogénne účinky, najmä polycyklické aromatické hydrokarbony (PAH) a tabakové špecifické nitrosaminy (TNS). Aj decht z horenia cigaretového papiera môže byť karcinogénny. Rozdielne účinky na zdravie má fajčenie cigariet, cigár a fajky. Aktívne fajčenie zvyšuje približne 3-násobne riziko vzniku rakoviny pľúc v porovnaní s nefajčiarmi rovnakého veku. Môže sa podielať aj na vzniku rakoviny v ústach, rakoviny hrtana, hltana ale i žalúdka, čreva, pečene, pankreasu, močového mechúra a obličiek. Vyššie riziko bolo pozorované i pre vznik leukémie. Zvýšené riziko nebolo zistené pre všetky druhy rakoviny, napríklad pre rakovinu prsníka alebo vaječníkov. Jedinou prevenciou je nefajčiť, nikdy fajčiť nezačať, alebo čo najskôr s fajčením prestať.
Články a Internetové zdroje: Ako nefajčiť, 50 rokov skúseností s cigaretami s redukovaným obsahom dechtu, Ženy a tabak, Rakovina pľúc.

Späť na obsah

Stres a rakovina
Pri strese sa zvyšuje hladina hormónu kortizolu. Počas stresu sa zvyšuje aj produkcia cytokínov. Vplyv stresu je významný najmä pri nádoroch prsníka. Podľa niektorých štúdii majú ľudia s depresiou 2,3 x väčšiu pravdepodobnosť ochorieť na rakovinu v priebehu 17 rokov, v porovnaní s ľuďmi bez depresie. Významnými faktormi boli najmä pocit beznádeje, smútku a potlačenie negatívnych emócií. Zvýšený výskyt nádorov bol pozorovaný v súvislosti so stresujúcimi životnými situáciami ako napr. rozvod, zmena zamestnania, starostlivosť o rodičov s Alzheimerovou chorobou a pod.
Psychoneuroimunológia
Vyrovnaní a šťastní ľudia sú zriedkavejšie chorí ako ľudia s negatívnym myslením. Pozitívne emócie, relaxácia, striedanie práce a odpočinku, spánku a bdenia sú spájané so zvýšením účinnosti imunitného systému. Emócie ovplyvňujú mnohé telesné funkcie, ako aj činnosť imunitného systému. Nepriaznivo vnímané životné situácie môžu znížiť efektívnosť imunitných reakcií včítanie aktivity buniek „natural killers“ zodpovedných za deštrukciu nádorových buniek. Bunky sa začnú nekontrolovane rozmnožovať a smerovať k zničeniu svojho hostiteľa. Chorí na rakovinu mali v minulosti často pocit nespokojnosti, smútku, alebo pociťovali nenávisť, závisť alebo nevraživosť k iným. Často mali pocity viny voči sebe alebo voči okoliu. Egoizmus, zlosť, hnev, urážky a neustále seba obviňovanie môžu zhoršovať činnosť imunitného systému. Udalosť, ktorá nebola správne spracovaná môže spolupôsobiť - spolu s ostatnými rizikovými faktormi na vznik rakoviny. Rozdávať dobro, pomáhať druhým bez nároku na odmenu má priaznivé účinky na duševný i telesný stav človeka. Niekedy je lepšie mať horšie platenú prácu ktorá prináša radosť, než dobre platenú prácu prinášajúcu strach a obavy. Pozitívne myslenie, rozhodnutie sa pre šťastný život, a poznanie toho čo sa zmeniť nedá - od toho čo sa zmeniť nedá, je súčasťou dennej psychohygieny.
Vnímať okolie v zmysle "všetko je dobré, aké je". Tešiť sa z každého okamihu (carpe punctum), nezaoberať sa minulosťou a myslieť len pozitívne a dopredu. Žiť v harmónii so sebou i s okolím. Tak, aby v poslednej fáze vyrovnávania sa so smrťou nebolo treba ľutovať, že celý život bol prežitý zle, alebo nebol zmysluplne žitý vôbec. Že namiesto vrcholov hôr človek prekonával krtince a bojoval s veternými mlynmi. Že sa nevedel usmievať, rozdávať dobro a lásku. Pomôcť liečiť dušu môže psychológ alebo kňaz. Ale nepomôže nič, ak sa človek nezmení sám. Samodeštrukčný proces sa potom už často nedá zastaviť, a rakovina môže byť posledným varovným signálom na celkovú zmenu života, správania a hodnôt.

Späť na obsah

Ďalšie rizikové faktory vzniku rakoviny
Odporúča sa skontrolovať dom (byt) na prítomnosť niektorých karcinogénov ako napr. azbest a radón. V niektorých oblastiach alebo mestách je výskyt niektorých druhov nádorov vyšší ako v iných lokalitách. Je výhodné bývať v oblastiach s menším výskytom škodlivín v ovzduší. Dôsledné dodržiavanie opatrení uvedených v článku Bezpečný sex môže zabrániť šíreniu niektorých prenosných ochorení (hepatitída B), ktoré môžu následne viesť k vzniku rakoviny. Ďalšie rizikové faktory (nadmerné slnenie, pesticídy) sú uvedené v časti Etiológia rakoviny.
Internetové zdroje: Skládky a rakovina, Životné prostredie, Helicobacter pylori a rakovina žalúdka

Späť na obsah

Prevencia rakoviny – všeobecné vyšetrenia

Nádorové markery
Nádorové markery sú látky, ktoré vznikajú často v súvislosti so zmeneným metabolizmom nádorovo transformovanej bunky, a preto ich hladiny v prítomnosti malignity výrazne stúpajú. Ich prítomnosť sa dá dokázať aj v telových tekutinách – v krvi a v moči (humorálne nádorové markery). Negatívny výsledok však nezmaená neprítomnosť nádoru, a výsledky môžu byť aj falošne pozitívne.
Informácie o jednotlivých markeroch sú na stránkach: Tumorové markery - tabuľka,
Nádorové markery - immunotech, Tumor marker tests
Imunologické testy
Počet buniek, CD4 (T-helper), CD4/CD8 (T-helper/supresor pomer), NK (natural killer) bunková aktivita. Aj meranie hladín kortisolu v rôznych časoch dňa a HCG (human chorionic gonadotropin) môže ukázať zmeny vo veľmi skorom štádiu.

Späť na obsah

Prevencia rakoviny – špeciálne vyšetrenia

Rakovina prsníka
Vyšetrenie prsníkov lekárom vo veku 20 – 40 rokov aspoň každé 3 roky, pri výskyte v rodine častejšie. Mamografia odhalí pomocou špeciálnej rtg techniky i veľmi malé zmeny. Odporúča sa u žien nad 50 rokov, aspoň jedenkrát ročne. V osobitných prípadoch, najmä pri pozitívnej anamnéze už od 35 rokov, alebo aj skôr. Samovyšetrenie prsníkov v týždni po menštruácii môže odhaliť niektoré zmeny, mamografické vyšetrenie zobrazí však aj také útvary, ktoré sa samovyšetrením ešte zistiť nedajú.
Internetové zdroje: Mamografia, Liečba rakoviny prsníka, Rakovina prsníka (rady nielen pre postihnutých), Samovyšetrenie prsníkov
Rakovina krčku maternice
Približne 90 % je karcinóm zo skvamóznych buniek, ktorý sa dá identifikovať vo forme prekancerózy. V skríningu sa používa Papanicolaou ster apebo Pap test. Odoberie sa vzorka z povrchu krčku maternice, ktorá sa nafarbí a prezrie pod mikroskopom. Odporúčanie potreby testu u sexuálne aktívnych žien je individuálne - Prekancerózy a rakovina krčku maternice
Rakovina čreva a konečníka
Vyšetruje sa stolica na prítomnosť skrytého (okultného krvávania), odporúča sa jedenkrát ročne vo veku nad 50 rokov, pri pozitívne anamnéze nad 35 rokov. Používa sa vyšetrenie špeciálnymi optickými prístrojmi ako napr. sigmoidoskop. Črevo sa dá vyšetriť pomocou kolonoskopie - Rakovina hrubého čreva (Dr. Klucho)
Rakovina prostaty
Muži nad 50 rokov by mali absolvovať manuálne vyšetrenie (per rectum) pri ktorom lekár vyšetrí prostatu cez konečník pomocou rukavice s lubrikačným prostriedkom. Súčasne sa v krvi vyšetrí onkomarker PSA (prostate specific antigen) - Karcinóm prostaty (www.pfizer.sk).
Rakovina testes
Najčastejšie sa vyskytuje vo veku 25 – 40 rokov, väčšie riziko je pri nezostúpenom testes. Odporúčané je samovyšetrenie testes jedenkrát mesačne. Osobitná pozornosť je potrebná pri anamnéze nezostúpeného testes a pri pozitívnej rodinnej anamnéze. Samovyšetrenie semenníkov sa odporúča po kúpeli alebo po sprche. Ľavé testes je zvyčajne uložené nižšie ako pravé. Je dobré poznať normálnu veľkosť, tvar a hmotnosť testes a epididymis. Prehmataním testes medzi palcom a ukazovákom sa dá zistiť prípadná abnormálna zatvrdlina. Konzistencia povrchu sa prirovnáva vajcu uvarenému na tvrdo bez škrupinky. Pri akejkoľvek zmene – zväčšenie, zatvrdlina, bolesť, opuch je potrebné neodkladné urologické vyšetrenie.
Podrobnosti: Nádory varlat – Masarykuv onkologický ústav
Rakovina kože
Dôležité je pozorovanie najmä kože exponovanej slnečnému žiareniu a vyšetrenie pozitívnych útvarov, ktoré vznikli na koži odborníkom (dermatológom). Konzultovať je potrebné aj zmenené materské znamienka - Prevencenádoru.cz, Obrázok melanómu

Späť na obsah

Prevencia rakoviny – Internetové zdroje:
Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Liečba chemoterapiou a cytostatikami
Masarykuv onkologický ústav, Onkoforum, Nadory.cz
www.cancer.com, www.cancerindex.org, www.cancerfacts.com

Späť na obsah

PRÍLOHA
doplnky výživy a ďalšie látky používané v prevencii rakoviny s predpokladaným antioxidačným účinkom a/alebo s možným preventívnymi účinkom na vznik (šírenie) rakoviny. Uvedené látky sú všeobecne zdraviu prospešné a používajú sa aj v prevencii iných ochorení (napr. srdcovo-cievnych).

Arginine (arginín)
Je súčasťou enzýmu arginázy a syntázy oxidu dusného. Môže zlepšovať funkciu imunitného systému zvýšením počtu bielych krviniek. Pravidelné užívanie môže zvýšiť NK (natural killers) aktivitu a lymfokinínovú cytotoxicitu.
Chlorophyllin
Pôsobí proti mutáciam génov. Antioxidačný účinok je už pri dávke 0,5 – 4,0 mg/kg hmotnosti. Užívanie chlorophyllinu môže neutralizovať pôsobenie karcinogénov v potrave. Považuje sa za jeden z najúčinnejších antioxidantov.
Cimetidine (Tagamet)
Histamínový H2 receptororový antagonista sa používaný v liečbe vredovej choroby. Inhibuje proliferáciu buniek, stimuluje lymfocytovú aktivitu inhibíciou T supresorových lymfocytov.
Clodronate
Bifosfonát, inhibuje proliferáciu buniek a rast metastáz, najmä v kostiach, ale i vo vnútorných orgánoch.
Coenzyme Q-10 (koenzým Q-10)
Pacienti s rakovinou (napr. prsníka, myelóm) majú nízke hladiny koenzýmu Q-10 v krvi.
Q-10 je aj v prírodných zdrojoch: najmä v makrele, losose, sardinkách, v hovädzom mäse, v pečienke a v špenáte. Používa sa aj v prevencii cievnych ochorení srdca.
COX2 - inhibítory cykloxygenázy
prirodzene sa vyskytujúce enzýmy sa zúčastňujú v patogenéze karcinogenézy (Tanacetum parthenium)
EPA/DHA
Kyselina eikozapentaenová a kyselina dokozahexaenová
Rybací olej obsahuje omega-3 a omega-6 nenasýtené mastné kyseliny. Odporúča sa konzumácia rýb 3 x do týždňa.
Curcumin - kurkuma
Jedla s obsahom orientálneho korenia kari majú zlatožltú farbu spôsobenú antioxidantom s názvom kurkuma. Účinok kurkumy sa zosilňuje pri spoločnom užívaní s bromelainom. Kari obsahuje aj látku turmenik posilňujúcu funkcie pečene
Essential Fatty Acids (EFAs) - esenciálne mastné kyseliny
Blokujú kyselinu arachidonovú, inhibujú COX-2 enzýmy, regulujú delenie buniek, inhibujú adhéziu buniek, sú prevenciou kachexie, a potláčajú aktivitu pro–zápalových cytokínov. Konzumácia nenasýtaných mastných kyselín (najmä omega –3) je často nedostatočná. Rybací olej potláča kaskádu škodlivých cytokínov najmä TNF – alfa a IL-1, ktoré sú zvýšené najmä pri psychickom strese.
Garlic (Allium sativum) - cesnak
Obsahuje flavonoidy, C vitamín, selén a zlúčeniny síry.
S-allyl cysteine (SAC) inhibuje proliferáciu a rast rakovinových buniek najmä pri rakovine kože a pažeráka. Cesnak stimuluje proliferáciu lymfocytov a urýchluje fagocytózu makrofágov. Posilňuje detoxikačné funkcie pečene.
Ginger (Zingiber officinalis) - ďumbier
zázvor inhibuje COX-2 a 5-lipooxygenázu ovplyvňujúcu syntézu prostaglandínov. Inhibujú syntézu PGE2 až o 56 %.
Glutamine (glutamín)
Zvyšuje aktivitu buniek NK, znižuje PGE2 syntézu, inhibuje rast nádoru, stabilizuje zmeny hmotnosti, znižuje incidenciu stomatitídy. Chránin organizmus pri podávaní chemoterapie alebo rádioterapie.
Glutathion (GSH)
Nachádza sa v ovocí a v zelenine, varením sa účinnosť glutathionu znižuje. Znižueje parametre oxidačného stresu, stimuluje imunitný systém, používa sa pri podávaní cytotoxických liekov.
Inositol hexaphosphate (IP-6)
Aktivuje NK bunky, podporuje aktivitu p53, normalizuje rastový a rozmnožovací cyklus buniek
Karotenoidy a vitamín A (retinol)
Majú antioxidačnú aktivitu, inhibujú proliferáciu buniek a majú preventívny účinok pred vznikom viacerých typov malígnych ochorení. Pohlcujú voľné kyslíkové radikály a zlepšujú činnosť imunitného systému. Najlepšie účinky sú pri užívaní všetkých druhov karotenoidov: alfa karotén, lycopene, zeaxanthin, canthaxanthin, beta-crytoxanthine a lutein. Beta karotén je netoxický i pri vysokých dávkach. Niektoré veľké štúdie napr CARET na 18 000 mužoch a ženách a ATBC na 29 000 fajčiaroch nepotvrdili zníženie rizika vzniku nádorových ochorení. Karotenoidy ovplyvňujú niektoré ochorenia kože a preto sa odporúča užívať beta karotén najmä pri nadmernom slnení.
Lactoferrin
Reguluje imunitný systém, inhibuje angiogenézu (vznik ciev v nádore) a viaže železo.
Linoleová kyselina - Conjugated Linoleic acid (CLA)
Inhibuje tvorbu nádorového tkaniva podporuje apoptózu a inhibuje arachidonovú kyselinu. Zvyšuje počet lymfocytov a ich cytotoxickú aktivitu.
GLA - Kyselina gama-linolenová je nenasýtenou mastnou kyselinou, ktorá sa nachádza v rastlinách (prvosienka, borák lekársky, čierne ríbezle, konope). Pomáha pri ochrane proti rtg žiareniu.
Lipoová kyselina
Reguluje expresiu génov a zvyšuje účinnosť ďalších antioxidantov (C, E, Q-10, glutathion). Užíva sa aj ako hepatoprotektívum (má ochranné účinky na pečeň).
Melatonin
Hormón epifýzy produkovaný počas spánku. Stimuluje činnosť imunitného systému a má antioxidačné účinky. Melatonín pomáha obnovovať cirkadiálny rytmus, ktorý sa s pribúdajúcim vekom zhoršuje. Zhoršením sa striedania spánku a bdenia sa zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Nízke hladiny melatonínu boli zistené najmä u pacientov s rakovinou prsníka. Predpokladá sa, že melatonín redukuje počet estrogénových receptorov pri rakovne prsníka.
MGN
MGN-3 je polysacharid z hemicelulózy B extraktu z ryže modifikovaný enzýmami huby Shiitake.
Modified citrus pectin
Modifikovaný citrusový pektín (MCP) je komplex polysacharidov zo šupky a vnútra citrusových plodov.
N-acetyl-cysteine (NAC)
Podporuje syntézu glutahionu. Je antikarcingénna a antimutagénna látka, inhibuje IL-6, ako aj inváziu a metastázu rakovinových buniek. Predpokladá sa ochranný účinok proti látkam, ktoré spôsobujú rakovinu u fajčiarov.
Pycnogenol
Je to extrakt z kôry francúzskej prímorskej borovice. Pycnogenol obsahuje bioflavonoidy: 85 – 95 % proanthocyanidínov, je to najúčinnejší doteraz známy likvidátor voľných kyslíkových radikálov. V antioxidačných účinkoch je 50 x efektívnejší ako E vitamín a 20 x účinnejší ako vitamín C.
Ďalšie informácie: pycnogenol
Selenium (selén)
Spolupôsobí spolu s vitamínom E, zvyšuje aktivitu imunitného systému. Muži potrebujú viac selénu ako ženy. Má ochranný účinok pred mnohými druhmi rakoviny, podporuje apoptózu, je silným antioxidantom, zlepšuje kvalitu života počas agresívnych metód liečby rakoviny.
Silibinin
Má antioxidačnú aktivitu, zvyšuje senzitivitu na chemoterapiu, znižuje nežiaduce účinky chemoterapie, spomaľuje rast rakoviny, podporuje diferenciáciu, inhibuje COX-2 enzýmovú aktivitu, a potláča NF-kB.
Soy (Sója)
Predpokladá sa, že sója má ochranný účinok proti niektorým druhom nádorov (rakovina prostaty, prsníkov). Pôsobí proti angiogenéze, proliferácii buniek a metastázam. Obsahuje fytoestrogény izoflavóny
Statíny
Statíny sú lieky používané na zníženie vysokých hladín cholesterolu. Inhibujú aktivitu Ras onkogénov. V prevencii rakoviny boli pozorované účinky najmä v kombinácii s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID). Odporúča sa aj súčasné užívanie koenzýmu Q-10.
Thymus extrakt
Zlepšuje aktivitu T-buniek a reguluje aktivitu cytokínov. Je dôležitý pre činnosť imunitného systému.
Vitamin A = Karotenoidy a vitamín A (retinol)
Vitamin C
Podporuje tvorbu kolagénu, znižuje toxické účinky liečby nádorov. Vitamín C má antioxidačné účinky aj v nízkych dávkach. Vo vysokých dávkach má prooxidačné účinky a toxické účinky na niektoré nádorové bunky. Zlepšuje činnosť imunitného systému a odolnosť proti infekciám u oslabeného organizmu.
Vitamin D (kalciferol)
Podporuje diferenciáciu buniek, potláča angiogenézu, reguluje delenie buniek. Provitamín sa mení na vitamín pôsobením ultrafialových slnečných lúčov. V črevách sa vstrebáva spolu s tukmi.
Vitamin E (tokoferol)
Antioxidant, ktorý napomáha chrániť fajčiarov, redukuje poškodenie tkaniva žiarením, inhibuje rast niektorých druhov nádorov. Vysoké hladiny vitamínu E v krvi znižujú incidenciu nnádorov pľúc u fajčiarov približne o 19 %.

Späť na obsah

Upozornenie:

Uvedené informácie sú len orientačné a v žiadnom prípade nesmú byť použité pre diagnostiku alebo liečbu ochorenia. Zmeny životosprávy, ako aj prípadné užívanie doplnkov výživy konzultujte so svojim lekárom.
Navštívte ihneď lekára, ak pozorujete niektoré príznaky ktoré by mohli byť prejavom rakoviny. V každej krajine môžu byť odporúčania na skríning rakoviny odlišné.
Akékoľvek otázky alebo nejasnosti je možné konzultovať s odborníkmi v časti Mám problém

Verzia: 1.1.0
Posledná aktualizácia: 10.10.2003
 


WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2003