SEXUÁLNY PUD

Sexuálny pud zabezpečuje zachovanie rodu vyhľadávaním partnerov opačného pohlavia za účelom oplodnenia. Za normálny spôsob prípravy orgazmu sa považuje dvorenie, dotyková fáza smerom zhora nadol (necking a petting) a koitus s uspokojením oboch partnerov.

Kvantitatívne poruchy

E

MUŽI

ŽENY

zvýšená aktivita - erotomania

satyriasis

nymfománia

znížená aktivita

impotencia coeundi

frigidita

 

Preferovanie iného objektu (inverzie)

 

MUŽI

ŽENY

    feminínni

    maskulínni

homosexualita

uranizmus

lesbismus

bisexualita

 

transexualizmus    stotožnenie sa s iným pohlavím
transvestizmus       obliekanie sa do šiat iného pohlavia
narcizmus vzrušovanie sa pohľadom na vlastné telo
 
pedofilia pohlavný sklon k deťom
gerontofilia zameranie sexuálneho pudu na starých ľudí
nekrofilia zameranie pohlavného pudu na mŕtvych
zoofilia zameranie sexuálnaho pudu na zvieratá
fetišizmus vzrušovanie časťou objektu odlišného pohlavia (napr. ženským prádlom)
mysofilia vzrušovanie sa špinou alebo výkalmi (koprofilia, koprofágia)
fetišizmus vzrušovanie časťou objektu odlišného pohlavia (napr. ženským prádlom)

Deviácie spôsobu ukojenia pudu

exhibicionizmus sexuálna stimulácia odhaľovaním vlastného tela alebo stykom na verejnosti
voyerizmus dívanie sa na nahé telo alebo pohlavný akt
erotografomania písanie anonymných listov obscénneho obsahu, nadmerná konzumácia pornografie
frotérstvo dotyk náhodného partnera v tlačenici napr. v dopravných prostriedkoch
sadizmus sexuálne vzrušenie dosahované trýznením inej osoby
masochizmus sexuálne vzrušenie pri trápení partnerom
sado-masochizmus kombinácia sexuálneho vzrušenia pri týraní iného i seba samého súčasne
asfyxiofília sexuálne vzrušenie vyvolané nedostatkom vzduchu (napr. škrtením) 

Iné abnormality

masturbácia za abnormalitu sa považuje len ak je uprednostňovaná pred normálnym stykom
incest pohlavný styk medzi príbuznými spôsobený odbúraním morálnych a iných zábran


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999