Sekundárna prevencia cievnych
mozgových príhod

Autor: MUDr. Marián Kondáš, PhD.
Upravené: 1.12.2015
Pôvodná verzia: 21.9.2011

Obsah

 • Mozgový infarkt
 • Rizikové faktory
 • Krvný tlak
 • Diabetes mellitus
 • Fibrilácia predsieni
 • Cholesterol a tuky
 • Zrážanie krvi
 • Homocysteín
 • Obezita a chudnutie
 • Čierna káva
 • Fajčenie
 • Alkohol
 • Fyzická inaktivita
 • Psychohygiena

Mozgová ischémia (LIM, TIA)

Najčastejšie vzniká:

Niektoré rizikové faktory sú neovplyvniteľné:

Genetická predispozícia:

Iné faktory sú čiastočne ovplyvniteľné (napr. zmenou bydliska):

Ďalšie faktory sú ovplyvniteľné zmenou životného štýlu alebo farmakologicky:

Ďalšie ochorenia alebo stavy zvyšujúce riziko vzniku NCMP:

Behaviorálne faktory:

Predpokladá sa, že 10 rizikových faktorov zodpovedá za 90% cievnych mozgových príhod. Tieto faktory sa môžu v rôznych zemepisných oblastiach líšiť. Preto lokálne epidemiologické štúdie a register ochorení môžu pomôcť identifikovať hlavné rizikové faktory v jednotlivých krajinách.

Hypertenzia

Diabetes mellitus

Fibrilácia predsieni (FP)

Cholesterol a tuky

Hyperlipidémia:

Vysoká hladina cholesterolu:

Aj vegetariánstvo je extrém

Liečba hypercholesterolémie:

Homocysteín

Obezita a chudnutie

Nadmerná hmotnosť (obezita) dokázateľne zvyšuje riziko vzniku ICMP (najmä BMI viac ako 30, brušná obezita viac ako 102 cm u mužov a 88 cm u žien). Diéty a redukcia hmotnosti Telesné cvičenia a hmotnosť

Obmedzenie cukru

Čierna káva

Fajčenie cigariet

Varovanie pre fajčiarov:

Rady pre fajčiarov

Alkohol – koľko?

Každý extrém je škodlivý

Fyzická aktivita

Telesná aktivita so zvýšením PF

Pravidelná telesná aktivita

Nadmerná záťaž = riziko

Pravidelný šport a ICMP

Psychohygiena

Vzťahy k okoliu.

Partnerský život a rodina

Práca a pracovisko

To najdôležitejšie z prevencie:

Správna liečba hypertenzie, diabetu...

Ďalšie informácie (linky):

______________________
Copyright © Edusan 2015