LIEČBA BOLESTI

„Bolesť je najstrašnejší pán, ktorý ľudí sprevádza po celý život až do smrti". Napísal r. l93l Albert Schwetzer, nositeľ Nobelovej ceny, veľký literát a humanista. Bolesť ovplyvňuje každoročne milióny ľudí a u mnohých z nich je bohužiaľ nedostatočne liečená. V dôsledku toho je bolesť najčastejšou príčinou utrpenia, ktoré vážne ohrozuje kvalitu života.

Človek sa stretáva s akútnou formou bolesti, ktorá je varovným znamením hroziaceho poškodenia organizmu, alebo chronickou formou, ktorej táto zmysluplná obranná funkcia chýba a je len ťažkým bremenom pre pacienta.

Pociťovaná intenzita bolesti môže byť rôzna od relatívne ľahkých bolestí pri malých poraneniach až po kruté a dlhotrvajúce bolesti pri nádorových ochoreniach. Ľudstvo sa oddávna snaží čeliť bolesti a hľadá proti nej účinné lieky.

Svetová zdravotnícka organizácia vypracovala štandardné postupy pre medikamentóznu liečbu, známe ako trojstupňový analgetický rebrík. Základným kritériom pre výber vhodného analgetika je intenzita bolesti, ktorá je najvýznamnejším parametrom bolesti.

ANALGETICKÝ REBRÍK

Analgetický rebrík

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ ANALGETIKÁ

Nesteroidné antireumatiká (NSA) patria k najčastejšie používaným liekom pre liečbu bolesti slabej intenzity. Nevzniká na ne návyk a pri dodržiavaní správneho dávkovania sa považujú za relatívne bezpečné. Nevýhodou ich podávania je podráždenie slizníc tráviaceho traktu a zhoršenie obličkových funkcií. Chemicky ide dnes už o nesmierne širokú až neprehľadnú paletu prípravkov rôznej štruktúry.

Mechanizmus účinku sa vysvetľuje primárnou inhibíciou cyklooxygenázy. Blokujú tým syntézu tromboxanov a prostaglandínov z kyseliny arachidonovej. Hlavnou indikáciou je artritický syndróm, najmä pri zápalových reumatických ochoreniach, systémových chorobách spojiva, reaktívnej artritíde (napr. Surgam, Relifex, Artremin, Ibalgin). Pri zápaloch šliach, kĺbnych puzdier ako i povrchových tromboflebitídach sa výborne uplatňuje Dolmina, ktorá sa vyrába vo forme, tbl, inj. i gélu. NSA sa uplatňujú i v liečbe migrény (Ibalgin), bolesti zubov, menštruačných bolestí (Algifen, Ibalgin), posttraumatických , pooperačných a onkologických bolestí.

U starších ľudí je z NSA najvhodnejší Ibuprofen vzhľadom k najpriaznivejšiemu profilu znášanlivosti (minumum vedľajších účinkov na GIT a obličky), ako i vzhľadom ku krátkemu plazmatickému eliminačnému polčasu, čo znížuje riziko kumulácie v organizme.

Pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov a kostí sa snažíme uspieť s čistými analgetikami, ktoré nemajú výraznejší protizápalový efekt (diclofenac-Veral, Dolmina). Možno ich podávať dlhodobo, pretože nenarušujú metabolizmus chrupavky.

Z analgetík-antipyretík v bežnej praxi mnohých krajín sa používa paracetamol (u nás napr. Paralen), ktorý má neporovnateľne menšie nežiadúce účinky na GIT a obličky oproti salicylátom. Potrebné je dodržiavať dávkovanie do 4 g denne pre riziko hepatotoxicity. Vzhľadom k dobrej znášanlivosti sa označuje ako antipyretikum -analgetikum detského veku (v maximálnej dávke do 50 mg / 1 kg dieťaťa / 24 hodín).

Na liečbu rôznych typov bolesti v praxi sa často používajú kombinované preparáty s kofeínom (Valetol) event. i guajfenezínom (Ataralgin - veľmi účinný liek pri kombinovaných bolestiach hlavy ).

Na tlmenie stredne silnej až silnej bolesti sa úspešne od r. 1977 používa tramadol (Tramal). Jeho vynikajúce vlastnosti, t.j. dobré tlmenie bolesti pri relatívne nízkom výskyte nežiaducich účinkov vyplývajú z dvojakého mechanizmu účinku. Ako opioid sa Tramal viaže relatívne slabo na µ-receptory a jeho opioidná zložka tlmenia bolesti je preto pomerne slabá. Je však zosilnená druhým účinkom, ktorý spočíva v potenciácii tlmenia bolesti na miechovej úrovni zostupnými regulačnými dráhami. Mediátormi týchto dráh sú serotonín a noradrenalín.Vďaka kombinácii týchto dvoch mechanizmov účinku je ovplyvnenie ďalších telesných funkcií podstatne nižšie, a súčasne je potlačený i návykový potenciál. Liek s touto účinnou látkou Tralgit nepodlieha ustanoveniam o omamných látkach. Je dominantným analgetikom v nemocničných zariadeniach aj v praktickej medicíne. Efektívnu liečba všetkých vekových kategórií umožňujú rôzne galenické formy. Tralgit je k dispozícii vo forme čapíkov, tabliet, kapsúl i injekcií.

Jeho kombináciou s neopiátovými analgetikami (napr. Ibalgin) sa dosiahne výraznejší analgetický efekt. Na tlmenie silných bolestí, prevažne nádorovej etiológie sa používajú morfinové preparáty, kde sa uprednostňuje retardovaná forma.

ADJUVANTNÁ LIEČBA

Podľa typu bolesti je možné na každom stupni bolesti pridať k analgetickej terapii adjuvantné lieky.

Jedná sa o širokú skupinu liekov, ktoré ovplyvňujú bolesť inými mechanizmami ako analgetiká. Môžu mať vplyv na afektívnu zložku bolesti - antidepresíva (Citalec Prothiaden, Amitriptylin) a anxiolytiká (Neurol), ovplyvnenie svalových kontraktúr (Dimexol, Guajacuran), liečba nespavosti (Hypnogen), prípadne liečba príznakov, ktoré bolesť akcentujú (edém). Pri niektorých typoch bolesti, napr. pri neuropatickej bolesti sú tieto lieky primárne (antiepileptiká, tricyklické antidepresíva).

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FARMAKOTERAPIE BOLESTI

INTERNETOVÉ ZDOJE (v anglickom jazyku)

_________________________
Copyright © Edusan 2000, 2015