LIEČBA DIABETES MELLITUS

Definícia

Diabetes mellitus (cukrovka) je metabolickým ochorením, pri ktorom cukor získaný z potravy sa nedostáva v dostatočnom množstve do každej z buniek tela.

Príčiny diabetes mellitus

Príčinou tejto poruchy je buď nedostatok hormónu inzulínu, ktorý sa tvorí v podžalúdkovej žľaze ( tzv. diabetes mellitus 1. typu) alebo strata schopnosti telesných buniek reagovať na normálne sa tvoriaci inzulín ( tzv. typ diabetes mellitus 2. Typu). V oboch prípadoch poruchy tak dochádza k zvýšenej hladine cukru v krvi. Práve vysoká hladina cukru v krvi spôsobuje pri tomto ochorení rad závažných zdravotných komplikácií, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie alebo až spôsobiť smrť. 

Liečba diabetes mellitus

Cieľom liečby diabetes mellitus sa preto stáva dlhodobé udržanie normálnej hladiny cukru v krvi ( tzv. euglykemický stav).

Liečba diabetes mellitus musí byť komplexná a je nielen v rukách lekára ale i samotného pacienta. Udržanie správnej hladiny cukru v krvi je možne dosiahnuť jeho kontrolovaným prísunom v strave ( tzv. diabetická diéta), správnym spaľovaním krvného cukru ( primeraná a pravidelná fyzická námaha). V mnohých prípadoch ochorenia však tieto opatrenia sú nedostačujúce a je preto potrebné pridať tomuto režimu i medikamentóznu liečbu. V liečbe diabetes mellitus sa používajú jednak tabletky ( perorálne antidiabetiká – PAD) alebo sa podáva priamo hormón inzulín vo forme podkožných alebo vnútrožilových injekcií. 

A. Injekčná liečba

V súčasnosti je preferovaná liečba výlučne tzv. humánnymi typmi inzulínov, ktoré majú najmenej vedľajších nežiadúcich účinkov. Na farmaceutickom trhu dostupné formy inzulínov sa odlišujú podľa rýchlosti ich nástupu účinku, dosiahnutia maximálneho liečebného účinku a dĺžky trvania jeho účinku. V liečbe diabetes mellitus je preto možnosť podávania inzulínu s rýchlym nástupom účinku ( rapid – acting insulin), krátkodobo účinkujúci inzulín ( short – acting = regular insulin), strednodobo účinkujúci inzulín ( intermediate – acting = lente insulin), dlhodobo účinkujúci inzulín ( long – acting = ultralente insulin), a prípadne ich kombinácií.

Kedy použiť inzulín v liečbe diabetes mellitus ?

U diabetes mellitus 1. Typu,
v tehotenstve
u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, ktorí z rôznych iných príčin nie sú schopní prijímať potravu ústami ( napr. dočasne po chirurgických zákrokoch na tráviacom ústrojenstve)
u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých neboli účinné ani maximálne dávky tabletkovej perorálnej formy liečby.

B. Perorálna liečba

V súčasnosti sa najčastejšie používajú 3 skupiny liekov:

Deriváty sulfonylurey, ktoré určitými mechanizmami zvyšujú tvorbu vlastného inzulínu v organizme
biguanidy ( metformin – napr. preparát Metformin Léčiva), ktoré ovplyvnením metabolizmu telesných buniek zefektívňujú spaľovanie cukru
inhibítory alfa – glukozidázy, ktoré znižujú vstrebávanie cukrov v tráviacom ústrojenstve

Komplikácie diabetes mellitus

Neliečený alebo nesprávne liečený diabetes mellitus môže spôsobiť náhlu poruchu mozgových funkcií spojenou s bezvedomím a ohrozením života ( tzv. diabetická kóma pri extrémne nízkej alebo vysokej hladine cukru v krvi). Môže však spôsobiť i chronické postihnutie viacerých telesných orgánov – tzv. chronické komplikácie. Medzi najčastejšie patria postihnutie nervov, sietnice, obličiek, kože a srdcovo-cievneho systému.

Diabetes mellitus spôsobuje zmeny na veľkých a malých cievach tela ( tzv. diabetická makro a mikronagiopatia), ktoré v konečnom dôsledku znižujú prekrvenie orgánov a ich zásobovanie živinami a kyslíkom. Časté je práve postihnutie ciev dolných končatín ( tzv. ischemická choroba dolných končatín) až vážne zmeny na koži, svalstve a nervoch ( tzv. diabetická noha), ktoré môže viesť k odumretiu tkanív a amputácii končatiny. V prevencii a liečbe týchto ochorení sa používajú jednak látky rozširujúce cievy – vazodilatanciá (napr. naftidrofuryl, preparát. Enelbin 100 Retard tabletky alebo injekcie) ako i lieky posilňujúce steny žíl a kapilár – venofarmaká ( biflavonoidy – preparáty Cilkanol, Anavenol a calcium dobesilát – preparát Danium).

Rady pre pacientov

Diabetes mellitus 1. typu je najčastejšie autoimúnnym a geneticky podmieneným ochorením a vyžaduje dlhodobé podávanie inzulínu. Predpokladá sa, že týmto ochorením je postihnutých 10 % všetkých diabetikov, a vyskytuje sa už u mladých ľudí. Diabetes mellitus 2. Typu (dospelý typ) je u vyše 90% pacientov spojený s obezitou. Preto prvým predpokladom úspešnej liečby je nevyhnutnosť redukcie telesnej hmotnosti na ideálne hodnoty hmotnosti. 

Diabetik závislý na inzulíne musí byť poučený a presne poznať prejavy zníženej i zvýšenej hladiny cukru v krvi. Príliš veľa inzulínu a málo cukru v potrave spôsobuje pokles hladiny cukru v krvi, s nebezpečím vzniku kolapsového stavu, ktorý je však u poučeného pacienta zriedkavý, pretože sa prejavuje varovnými príznakmi. Opačný extrém pri nedostatku inzulínu sa môže prejaviť diabetickou ketoacidózou so zvýšeným močením, pocitom smädu, zrýchlením dýchania, bolesťou brucha, zvracaním a ovocným (acetónovým) zápachom z úst. Hladina glykémie závisí aj od fyzickej aktivity, ktorá zvyšuje účinok inzulínu. Pri strese sa hladina glukózy zvyšuje. Pre kontrolu glykémie sa používajú domáce glukometre a glukózooxidázové prúžky na stanovenie glukózy v moči, vyšetrenie ketolátok, a pre dlhodobú kontrolu vyšetrenie hladín HbA1c každé 2 - 3 mesiace. Hypoglykémia môže vzniknúť pri predávkovaní inzulínu, zmenou druhu a načasovania jedál a zvýšením telesnej aktivity. Rozmazané videnie, slabosť, potenie, tras a búšenie srdca môžu byť prejavom hypoglykémie. Sú pre pacienta varovnými príznakmi, ktoré môže odstrániť príjmom sacharidov a následnou úpravou liečby. Závrat znamená subjektívny pocit točenia okolia určitým smerom, alebo pocit neistoty v priestore. Ak sa takýto stav vyskytol v súvislosti s poklesom krvného tlaku, alebo z inej príčiny, môže sa fixovať na určitú situáciu alebo prostredie. Dôležité je preto zbaviť sa strachu, pretože pri správnom dávkovaní inzulínu, diéte, primeranej fyzickej a psychickej aktivite by hodnoty glykémie nemali výraznejšie kolísať. V prípade výskytu pocitov strachu a stresov sa odporúčajú psychoterapeutické a relaxačné techniky. Potrebné je jesť menej jedla, ale častejšie. Časovanie jedla musí byť v súvislosti s podaním inzulínu. Obmedziť spotrebu tukov najmä nasýtených živočíšnych, zvýšiť podiel vlákniny (zelenina, obilniny, semená), ktorá pomáha stabilizovať hladinu glukózy v krvi. Odporúča sa napríklad jablčná vláknina, pšeničné klíčky, otruby a ovsené vločky. Ani bielkovín by nemalo byť nadmerné množstvo, pretože zaťažujú obličky, spotrebúvajú vitamín B6 a zvyšujú potrebu inzulínu. Dobré je poznať glykemický index potravín (relatívny čas za ktorý potravina zvýši hladinu cukru v krvi): glukóza 100 %, biely chlieb 95 %, varené zemiaky 70 %, ovocie 30 %, sója a zelenina 15 % a pod. Alkohol znižuje hladinu glukózy v krvi a sťažuje kontrolu liečby, preto je potrebné sa mu vyhnúť, podobne ako i fajčeniu. Potrebné je vyhnúť sa i banálnym infekčným ochoreniam, stresujúcim podnetom, dodržiavať čas jedla s presnosťou na minúty, rovnako fyzicky zaťažovať organizmus každý deň primeraným a pravidelným telesným pohybom. V alternatívnej liečbe sa využívajú doplnky výživy z ktorých mnohé pomáhajú v prevencii komplikácii diabetu: aminoguanidín, alfa lipoové kyseliny (Thioctacid), N-acetyl-cysteín, proanthocyanidy (Biovin), acetyl-L-carnitín, vitamíne C, E a selén (antioxidanty), koenzým Q10. Na zvýšenie prostacyklínov a stabilizáciu glykémie: EPA, GLA, Ginkgo biloba, Niacin (B3), chróm, biotín, magnézium, inozitol, taurín, L-lyzín. Pri dobrej znášanlivosti sa odporúča i kyselina acetylosalicylová (Anopyrin) v malých dávkach ako prevencia cievnych komplikácií, a pre predpokladaný priaznivý účinok na metabolizmus glukózy. 


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2000