Liečba hypertenzie

 Definícia

Hypertenzia (vysoký krvný tlak) je chorobný stav,  ktorý je rizikovým faktorom  poškodenia orgánov a orgánových systémov (mozog, obličky, srdcovocievny systém atď.).

Za hypertenziu je považovaný krvný tlak, ktorého systolická hodnota presahuje 140 mm ortuťového stĺpca a diastolická hodnota presahuje 90 mm stĺpca.

Svojou častosťou výskytu (20 % populácie) sa zaraďuje medzi ochorenia s vážnymi zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dôsledkami vo všetkých civilizovaných krajinách.

Príčiny

Hypertenzia môže byt primárna (esenciálna), keď je jej príčina neznáma, alebo sekundárna (symptomatická), keď je prejavom iného základného ochorenia. Medzi najčastejšie príčiny sekundárnej hypertenzie  patria ochorenia obličiek (akútne a chronické zápaly, skleróza obličkovej tepny), ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním (štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy), ochorenia nervového systému (mozgové nádory, zápaly mozgu), komplikovane prebiehajúce tehotenstvo (gestóza), ako i dlhodobé užívanie niektorých liekov (hormonálne antikonceptíva, kortikoidy).

Liečba

Hlavným cieľom liečby hypertenzie je zníženie chorobnosti a úmrtnosti na závažné následky tohto chorobného stavu (mozgové krvácanie, zlyhanie srdca, infarkt myokardu, zlyhanie obličiek) .

Liečba hypertenzie je

Nefarmakologická :

zníženie príjmu sodíka v strave

primeraná fyzická aktivita

zníženie telesnej hmotnosti

vylúčenie fajčenia a limitovaná konzumácia alkoholu

zníženie príjmu potravy s vysokým obsahom cholesterolu

Farmakologická :

diuretiká (látky s odvodňujúcim účinkom na organizmus), napr. hydrochlortiazid, furosemid, amilorid, spironolakton

blokátory adrenergných receptorov (látky znižujúce aktivitu sympatikového systému). Delia sa na skupiny centrálne pôsobiacich látok, napr. metyldopam, klonidín  a látok označovaných ako alfa blokátory, napr. prazosin, fentolamín a beta blokátory, napr. metoprolol, pindolol, atenolol, bisoprolol, propanolol a iné

vazodilatanciá (látky rozširujúce cievy), ktoré sa delia na skupinu účinkujúca priamo na steny ciev, napr. minoxidil, hydralazin, a na skupinu antagonistov kalciových kanálov, napr. nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, dilthiazem (Diacordin Léčiva), ktoré je možné podávať i v retardovaných formách. Ich výhodou je udržiavanie účinnej hladiny lieku viac ako 12 hodín pri užití iba jednej tablety denne (Diacordin 120 retard Léčiva)

ACE inhibítory (látky znižujúce spätné vstrebávanie sodíka v obličkách),napr. captopril, enalapril, trandolapril

blokátory receptorov angiotenzínu II, napr. valsartan, losartan

Rady pre pacientov

Za normálny krvný tlak (TK) sa považuje systolický tlak pod 140 a diastolický tlak pod 90 mmHg (podľa WHO). Pri ľahkej hypertenzii sa hodnoty krvného tlaku pohybujú v rozmedzí 140-160 mmHg systolického a 90-100 mmHg diastolického krvného tlaku. Po zistení hypertenzie sú dôležité podrobné vyšetrenia na vylúčenie sekundárnej arteriálnej hypertenzie zapríčinenej ochorením iných orgánov (obličky, štítna žľaza a iné).  Zvýšenie krvného tlaku môže byť podmienené aj emocionálnym stresom. V takom prípade je potrebné eliminovať vyvolávajúcu príčinu, alebo požívať krátkodobo lieky znižujúce psychické napätie, vhodná je i psychoterapia pod vedením klinického psychológa. Závisť, hnev, strach a stres zvyšujú hodnoty TK. V liečbe hraničnej alebo miernej hypertenzie sa používajú dietetické opatrenia (zníženie príjmu soli, živočíšnych tukov a mliečnych výrobkov), vyhýbanie sa stresu, redukcia hmotnosti, fyzická aktivita (najmä chôdza a beh), dôležité je obmedziť príjem alkoholu – maximálne 1 pohár (2 dcl vína) a 1 pohár (0,5 l) piva denne. Vhodné je zvýšiť podiel rastlinnej potravy a draslíka. Z liečivých bylín sa osvedčili čaje s Imelom a Hlohom, cesnak a ďalšie. Medovka lekárska a Ľubovník bodkovaný sa používajú na zníženie psychického napätia. Dôležité je meranie krvného tlaku doma, podľa potreby i niekoľkokrát denne, za tých istých podmienok, a následná úprava liečby podľa nameraných hodnôt. V prípade kolísania hodnôt TK sa môže realizovať v indikovaných prípadoch monitorovanie TK počas 24 hodín. Hraničná a mierna hypertenzia sa dá často liečiť len zmenou životosprávy a dietetickými opatreniami.

Hypertenzia bieleho plášťa

Znamená zvýšenie hodnôt tlaku (a pulzu) len pri meraní v ambulancii. Môže byť príčinou nesprávne indikovanej liečby. Ak si požičiate alebo zakúpite tlakomer domov, a doma nemerané hodnoty budú v norme, nie je potrebné vysoký tlak (zatiaľ) liečiť. Odporúča sa však zmena životného štýlu, aby sa predišlo výskytu vyšších hodnôt TK aj v iných stresových situáciách. Ak sa vyskytuje aj zvýšenie pulzovej frekvencie, je vhodné po internom a EKG vyšetrení zvážiť potreby liečby antiarytmikami (betablokátormi), ktoré pomáhajú aj odstrániť strach z vyšetrenia, so styku s inými ľuďmi, alebo z verejného vystúpenia (v prípade ak sa vyskytuje aj v iných situáciách).


Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2000