Tlakomer - digitálny, či ortuťový?

Mnohí po 40. roku života už zistili, že nemajú taký krvný tlak ako pred pár rokmi. Áno, môže to byť práve dôsledok dnešného životného štýlu plného stresu a napätia, kedy na oddych akosi nezostáva čas. Pokiaľ sú to hodnoty mierne zvýšeného tlaku (do 140/90 mmHg), tak nie je potrebné robiť paniku. Avšak keď sú hodnoty vyššie (hlavne diastolický tlak by nemal vyť vyšší ako 95 mmHg) vtedy je už treba navštíviť lekára a venovať nášmu stavu zvýšenú pozornosť. Veľa môže urobiť úprava životosprávy, zníženie váhy, úprava stravovacích návykov, pravidelný šport atď.  V prípade, že diastolický krvný tlak je pravidelne vyšší ako 90-95 mmHg nasleduje medikamentózna liečba, ktorú nariadi výlučne lekár a pravidelne pacienta kontroluje.

Sme zvyknutí, že lekár nám meria krvný tlak takmer vždy ortuťovým tlakomerom. Ten je podľa lekára spoľahlivý a hlavne umožňuje kontrolu pomocou fonendoskopu, ktorým lekár počuje ozvy srdca a ciev a súčasne sleduje výšku ortuťového stĺpca. Chybovosť nie je vyššia ako 10, záleží však tiež na individuálnom posúdení lekára. Musíme si však uvedomiť, že pacient je u lekára často v strese, nemá možnosť sedieť 5 až 10 min. v kľude, kým sa tlak krvi ustáli, navyše je tu obava zo zvýšeného krvného tlaku a následnej dlhodobej liečby (často aj finančne náročnej). Môže sa takto prejaviť tzv. „syndróm bieleho plášťa“, čo môže znamenať zvýšený krvný tlak aj cca o 10-15 jednotiek. Vedome sa vlastne dopúšťame chyby, ktorá môže byť významná. Navyše, keďže krvný tlak počas dňa kolíše a návšteva u lekára môže prebiehať za rôznych podmienok, v rôznom čase, niekedy pred alebo po užití liekov, javí sa potreba zabezpečiť vždy porovnateľné podmienky merania krvného tlaku. Teda merať tlak krvi nie v tzv. stresových, ale v kľudových – pokojných podmienkach napr. doma.

Ťažko si budeme sami merať tlak krvi ortuťovým tlakomerom s fonendoskopom, ktorý väčšina z nás nikdy nepoužívala. Lekári sami vedia, že to ani nie je také jednoduché – jednou rukou regulovať vypúšťací tlakový ventil, druhou držať fonendoskop na správnom mieste a sústrediť sa aj na ozvy srdca. Pritom namerané hodnoty krvného tlaku sú pre pacienta mimoriadne dôležité. Keďže frekvenciu srdca tento typ tlakomeru nezabezpečuje, je potrebné tiež tep poctivo odrátať. Oveľa jednoduchšie môžeme vykonať meranie tlaku krvi digitálnym tlakomerom navyše včítane pulzu. Tu nie je potrebná druhá osoba, každý si môže tlak merať sám, kedykoľvek a kdekoľvek to potrebuje.

Chyba z individuálneho posúdenia hodnôt je tu vylúčená, chyba môže nastať pri nesprávnom používaní, najčastejšie pri nesprávnom nasadení manžety tlakomeru. V každom prípade pri opakovanom meraní, ktoré lekári odporúčajú, je chyba prakticky vylúčená.
Tak ortuťový, ako aj digitálny tlakomer spoľahlivo zaznamená pacientovi zvýšený krvný tlak.
Pri opakovanom meraní sa jednoducho nedá oklamať, naopak pomôže pri pravidelnej preventívnej kontrole, ale aj u ľudí, ktorí majú zvýšený krvný tlak a užívajú lieky na srdce.

Je len samozrejmé, že tlakomer nestačí mať doma, ale je potrebné ho pravidelne používať. Stále totiž patríme medzi krajiny, kde najvyšší počet ochorení je srdcovo-cievneho pôvodu, preto týmto ochoreniam radšej predchádzajme.
O správnom používaní tlakomeru sa poraďte v lekárňach alebo výdajniach zdravotníckych potrieb, kde vám poradia aj pri výbere vhodného typu tlakomeru pre vás. Nižšie vekové kategórie uprednostnia digitálne tlakomery na zápästie, kde sa ešte nepredpokladajú zmeny na cievach, kde je však potrebné presne a dôsledne dodržiavať návod na použitie, aby sme sa vyhli prípadnej chybe.

Pre stredné a vyššie vekové kategórie odporúčame digitálne tlakomery na rameno automatické s kompresorom alebo s ručným nafukovaním. Pri nákupe odporúčame informovať sa na záručný a pozáručný servis.
Namerané hodnoty tlaku je potrebné zaznamenávať a pri podozrení na trvalo zvýšený tlak bez meškania navštíviť lekára. Lekári upozorňujú na poznatok so svojej praxe, že pacienti meranie krvného tlaku zanedbávajú a lekár najčastejšie náhodne zistí takéto zmeny pri návšteve pacienta s iným ochorením, napr. chrípkou angínou či bolesťami chrbtice. Preto tu dvojnásobne platí, že v záujme svojho zdravia treba prísť na kontrolu včas.

Spracované podľa: http://www.interpharm.sk, microlife


WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 2002